PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Depresija un probiotikas pacientiem ar kairinātas zarnas sindromu

Doctus
Probiotikas var palīdzēt mazināt depresijas simptomus, secināts Kanādas Mcmaster universitātes veiktā pētījumā.

Tika veikts nejaušināta iedalījuma, divkārt nepārredzams, placebo kontrolēts pētījums ar 44 pieaugušajiem ar kairinātas zarnas sindromu (KZS) un diareju un vieglu – vidēji smagu trauksmi un/ vai depresiju. Pētījums tika veikts laika period 2011.gada marts – 2014.gada maijs. Sijājošās atlases vizītē tika novērtēta klīniskā anamnēze un paņemti asins paraugi. Pēc tam pacienti nejaušināti tika iedalīti divās grupās: gadījuma grupa lietoja probiotikas Bifidobacterium longum (BL) (n=22), kontroles grupa lietoja placebo (n=22) 6 nedēļas. 0., 6. un 10. nedēļā tika novērtēts pacientu trauksmes un depresijas līmenis, KZS simptomi, dzīves kvalitāte un somatizācija, izmantojot validētas aptaujas anketas. 0. un 6.nedēļā tika paņemtas arī fēču, urīna un asinsanalīzes, kā arī veikta funkcionālā magnētiskā rezonanse (fMRI).

6.nedēlā 14 no 22 pacientiem gadījuma grupā novēroja depresijas simptomu samazināšanos par 2 punktiem vai vairāk pēc Slimnīcas trauksmes un depresijas skalas, savukārt kontroles grupā 7 no 22 pacientiem novēroja depresijas simptomu samazināšanos (p<0,05). Gadījuma nenovēroja statistiski ticamu uzlabošanos attiecībā uz trauksmes vai KZS simptomu mazināšanos. Pacientiem gadījuma grupā novēroja vidējā dzīves kvalitātes indeksa uzlabošanos, salīdzinot ar kontroles grupu. fMRI rezultāti uzrādīja, ka BL samazina atbildi un negatīvu emociju stimuliem vairākos smadzeņu reģionos, tai skaitā amigdala un fronto – limbiskā reģionā, salīdzinot ar placebo. Abām grupām bija līdzīgs fēču mikrobiomas profils, iekaisuma seruma marķieri un neirotrofīna un neirotransmiteru efekts, bet BL grupā novēroja zemāku metilamīnu un aromātisko aminoskābju metabolītu līmeni urīnā. 10.nedēļā depresijas punktu skaits bija zemāks pacientiem, kuri lietoja BL, salīdzinot ar placebo grupu.

Pētnieki secināja, ka probiotikas BL samazina depresijas, bet ne trauksmes līmeni un paaugstina dzīves kvalitāti pacientiem ar kairinātas zarnas sindromu. Šie uzlabojumi ir skaidrojami ar izmaiņām smadzeņu aktivitātē, kas liecina, ka probiotikas samazina limbisko reaktivitāti.

AVOTS: Pinto-Sanchez MI, Hall GB, Ghajar K, et al.  Probiotic Bifidobacterium longum NCC3001 Reduces Depression Scores and Alters Brain Activity: a Pilot Study in Patients With Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology, 2017