PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Fiziskās aktivitātes var veicināt mācīšanos un uzlabot labbūtību vidusskolēniem

Doctus
Fiziskās aktivitātes var veicināt mācīšanos un uzlabot labbūtību vidusskolēniem
Freepik.com
Pētījums liecina, ka pusaudžiem, kuri aktīvi iesaistās skolas un brīvā laika fiziskajās aktivitātēs, vidusskolā ir labāki rezultāti nekā viņu vienaudžiem, kuri ir mazaktīvi. Regulāras brīvā laika fiziskās aktivitātes, pat mērenās devās, arī bija saistītas ar mazāku izdegšanas risku skolā.

Fiziski aktīvi skolēni var būt labāki un izturīgāki izglītojamie. Tomēr nav skaidrs, vai iešana kājām vai riteņbraukšana uz skolu sniedz līdzīgus ieguvumus izglītojošai un ar skolu saistītai psihiskajai veselībai kā brīvā laika fiziskās aktivitātes. Pētījumā pārbaudīja aktīvu došanos uz skolu (iešana kājām vai braukšana ar riteni) un brīvā laika mērenas līdz intensīvas fiziskās aktivitātes saistības ar uztverto akadēmisko sniegumu, kompetenci akadēmiskajās prasmēs, izdegšanu skolā un prieka gūšanu.

Pētījumā iekļāva 34 103 pusaudžus no Somijas 2015.gada Skolu veselības veicināšanas pētījuma kohortas. Analīzei tika izmantota loģistiskā regresija, samērojot pēc sociāldemogrāfiskiem, vides, dzīvesveida un fizisko aktivitāšu faktoriem.

Aktīva došanās uz skolu bija pozitīvi saistīta ar izglītības rezultātiem un prieku no skolas apmeklēšanas, bet ne ar izdegšanu skolā. Piemēram, salīdzinot ar neaktīvi nokļūšanu skolā, 10–30 min ikdienas aktīvas došanās uz skolu bija saistītas ar 30 % (OR = 1,30, 95 % TI [1,21 – 1,40]) un 17 % (OR = 1,17, 95 % TI [1,08 – 1,27]) augstākām izredzēm uz augstu uztverto akadēmisko sniegumu un augstu lasītprasmi. Brīvā laika fiziskās aktivitātes bija cieši saistītas ar visiem rezultātiem. Piemēram, salīdzinājumā ar neaktīvajiem pusaudžiem, fiziski aktīvākajiem pusaudžiem bija par 86 % lielāka iespēja iegūt augstus uztvertos akadēmiskos sasniegumus (OR = 1,86, 95 % TI [1,66 – 2,08]), un par 57 % lielāka iespēja iegūt augstas kompetences matemātikā (OR = 1,57, 95 % TI [1,39 – 1,77]) un par 40 % mazāka iespēja izdegt skolā (OR=0,60, 95 % TI [0,52 – 0,69]).

Salīdzinot ar aktīvu došanos uz skolu, brīvā laika fiziskās aktivitātes bija vairāk saistītas ar izglītības un ar skolu saistītajiem psihiskās veselības rezultātiem. Tomēr, iešana kājām vai riteņbraukšana uz skolu var uzlabot mācību sniegumu un prieku no skolas apmeklēšanas.

AVOTS: Jussila JJ, Pulakka A, Halonen JI, et al. Are active school transport and leisure-time physical activity associated with performance and wellbeing at secondary school? A population-based study. European Journal of Public Health, 2023