PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Gan pārāk augsts, gan pārāk zems holesterīna līmenis paaugstina infekciju slimību risku

Doctus
Ir labi zināma saistība starp holesterīna līmeni un sirds slimību risku, savukārt nesen Dānijā veiktā pētījumā pierādīts, ka holesterīns var ietekmēt arī imūnsistēmu.

Pētījumā tika pārbaudīta hipotēze, ka zema un augsta augsta blīvuma holesterīna (ABH) koncentrācija ir saistīta ar infekciju slimību risku vispārējā populācijā.

Pētījumā iekļāva 97 166 dalībniekus un 9387 bija zināms holesterīna līmenis pētījuma sākumā. Primārais iznākums bija hospitalizācija jebkādas infekciju slimības dēļ. Pētnieki novēroja “U” veida saistību starp ABH līmeni un infekciju risku. Pēc daudzfaktoru samērošanas, secināja, ka dalībniekiem ar ABH zem 0,8 mmol/L (31 mg/dL) un virs 2,6 mmol/L (100 mg/dL) infekciju slimību draudu attiecība ir attiecīgi 1,75 (95 % TI [1,31 – 2,34]) un 1,43 (95 % TI [1,16 – 1,76]), salīdzinot ar tiem dalībniekiem, kuriem ABH ir starp 1,2 un 2,3 mmol/L (85 – 95 mg/dL).

Pētnieki secināja, ka zema un augsta augsta blīvuma holesterīna koncentrācija ir atrodama attiecīgi 21 % un 8 % iedzīvotāju un gan augsts, gan zems šī holesterīna līmenis ir saistīts ar infekciju slimību attīstību vispārējā populācijā. Šis atklājums viennozīmīgi neliecina par kauzalitāti.

 

AVOTS: Madsen CM, Varbo A, Tybjærg-Hansen A, et al. U-shaped relationship of HDL and risk of infectious disease: two prospective population-based cohort studies. European Heart Journal, 2018; 39 (14): 1181