PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Gandrīz 1 no 7 Covid-19 pacientiem intensīvās terapijas nodaļā, saņemot antikoagulantus, piedzīvoja smagu asiņošanu

Doctus
Gandrīz 1 no 7 Covid-19 pacientiem intensīvās terapijas nodaļā, saņemot antikoagulantus, piedzīvoja smagu asiņošanu
Freepik.com
Pacientiem ar Covid-19 intensīvās terapijas nodaļā (ICU), kuriem ir izrakstīti pilnas devas asins šķidrinātāji, ir ievērojami lielāka iespēja piedzīvot smagu asiņošanu nekā pacientiem, kuriem izrakstīta mazāka, taču tikpat efektīva deva.

Šis bija daudzcentru, retrospektīvs kohortas pētījums, kurā tika salīdzināta tromboprofilakses stratēģiju drošība un efektivitāte 2 iestādēs stacionētiem pacientiem ar Covid-19. Režīmā A tika izmantota lielāka tromboprofilakses deva nekā standarta deva, un shēmā B tika saņemta pilnas devas antikoagulācija D- dimēriem 3 mcg/mL vai lielākiem un profilakse zem 3 mcg/ml. Primārais rezultāts salīdzināja trombozes gadījumu biežumu starp ārstēšanas grupām. Sekundārie mērķa kritēriji salīdzināja lielas vai klīniski nozīmīgas asiņošanas biežumu, kā arī to pacientu īpatsvaru katrā grupā, kuriem 30 dienu laikā pēc izrakstīšanas radās trombotiski notikumi.

Analīzē tika iekļauti simts piecdesmit trīs pacienti, no kuriem 64 saņēma A shēmu un 89 saņēma shēmu B. Notika septiņi (4,6 %) trombotiski gadījumi, 3 (4,7 %) pacientiem, kuri saņēma A shēmu, un 4 (4,5 %), kuri saņēma B shēmu (P = 1,0). Divpadsmit pacientiem (13,5 %), kuri saņēma B shēmu, bija asiņošanas gadījumi, salīdzinot ar 2 (3,1 %) A shēmā (P =0 ,04). Visi pacienti, kuriem bija asiņošana neatkarīgi no ārstēšanas grupas, saņēma mehānisko ventilāciju, un 12 no 14 saņēma pilnas devas antikoagulāciju. Viens pacients, kurš saņēma A shēmu, tika uzņemts atpakaļ stacionārā ar plaušu emboliju.

Šajā pētījumā tromboprofilaktiskā shēma ietekmēja asiņošanu, bet būtiskas atšķirības trombozes iznākumos netika novērotas. Gandrīz visi pacienti, kuriem bija asiņošana, tika mehāniski ventilēti un saņēma pilnas devas antikoagulāciju. Šajā populācijā ir jābrīdina par pilnas devas antikoagulantu lietošanu bez papildu indikācijām.

AVOTS: Chilbert MR, Clark CM, Woodruff AE, et al. Comparison of Higher-Than-Standard to D-Dimer Driven Thromboprophylaxis in Hospitalized Patients With COVID-19. Hospital Pharmacy, 2021; 00185787211066