PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Gūžas kakliņa lūzumiem gan īstermiņa, gan ilgtermiņa efekti uz izdzīvotību

Doctus
Gūžas lūzumi ir saistīti ar pasliktinātu dzīves kvalitāti un sliktākiem izdzīvotības rādītājiem gados veciem pacientiem.

Pētījuma mērķis bija aprēķināt visu cēloņu mirstību pēc gūžas kakliņa lūzuma.

Kopumā tika analizēta informācija par 122 808 pacientiem no astoņām kohortām Eiropā un ASV, vidējais novērošanas laiks bija 12,6 gadi. Kopumā tika konstatēti 4273 gūžas kakliņa lūzumi un 27 999 nāves gadījumi. Gūžas kakliņa lūzumi tika novērtēti izmantojot telefonintervijas/ aptaujas vai nacionālus stacionāru/ lūzumu reģistrus, nāves cēloņi tika pārbaudīti nāves cēloņu apliecībās. Datu analīzei tika izmantots Koks proporcionālais draudu modelis un no laika atkarīga metodoloģija, lai izvērtētu saistību starp gūžas kakliņa lūzumu un mirstību un šīs saistības atšķirības dažādos laika intervālos.  

Pētnieki secināja, ka gūžas kakliņa lūzumi ir saistīti ar paaugstinātu visu cēloņu mirstību (HR=2,12; 95 % TI [1,76 – 2,57]). Šī saistība ciešāka ir vīriešiem (HR=2,39; 95 % TI [1,72 – 3,31]) nekā sievietēm (HR=1,92; 95 % TI [1,54 – 2,39]), tomēr šī atšķirība nav statistiski ticama. Augstāki mirstības rādītāji ir pirmā gada laikā pēc gūžas kakliņa lūzuma (HR=2,78; 95 % TI [2,12 – 3,64]), tomēr tā saglabājas paaugstināta arī ilgu laiku pēc lūzuma (HR=1,89; 95 % TI [1,5 – 2,37] 1 – 4 gadus pēc lūzuma; HR=2,15; 95% TI [1,81 – 2,55] 4 – 8 gadus pēc lūzuma; HR=1,79; 95 % TI [1,57 – 2,05] vairāk kā 8 gadus pēc lūzuma).

Lielā populācijā balstītā pētījumā pierādīja, ka gados veciem pacientiem gūžas kakliņa lūzums ir saistīts ar augstāku visu cēloņu mirstību īstermiņā un ilgtermiņā abiem dzimumiem.

 

AVOTS: M. Katsoulis, V. Benetou, T. Karapetyan, D. Feskanich, F. Grodstein, U. Pettersson-Kymmer, S. Eriksson, T. Wilsgaard, L. Jørgensen, L. A. Ahmed, B. Schöttker, H. Brenner, A. Bellavia, A. Wolk, R. Kubinova, B. Stegeman, M. Bobak, P. Boffetta, A. Trichopoulou. Excess mortality after hip fracture in elderly persons from Europe and the USA: the CHANCES project. Journal of Internal Medicine, 2017.