PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Hormonaizvietojošā terapija pozitīvi ietekmē sieviešu sirds darbību

Doctus
Hormonaizvietojošā terapija pozitīvi ietekmē sieviešu sirds darbību
Sievietēm, kuras lieto hormonaizvietojošo terapiju (HRT) menopauzes laikā, novēro izmaiņas sirds struktūrā un funkcijā, kas var būt saistītas ar zemāku sirds slimību risku, secināts pētījumā.

Menopauzes hormonterapijas (MHT) efekti - agrāk zināma kā hormonaizvietojošā terapija – uz sirds un asinsvadu sistēmu arvien bija neskaidri un strīdīgi. Šķērsgriezuma pētījumā tika analizēta MHT ietekme uz  kreisā priekškambara  un kreisā kambara struktūru un funkciju.

Sievietes pēc menopauzes, kuras nekad netika lietojušas MHT un tās, kuras ir lietojušas MHT>=3 gadiem piedalījās pētījumā, visām sievietē tika veikta kardiovaskulārā magnētiskā rezonanse (CMR), pētījumā iekļāva sievietes, kurām nebija zināmas sirds un asinsvadu slimības.

Kopumā pētījumā iekļāva 1604 sievietes pēc menopauzes vecumā, 513 sievietes (32 %) bija lietojušas MHT>=3 gadiem. MHT kohortā mediānais menopauzes vecums bija 50 gadi un mediānais MHT lietošanas ilgums bija 8 gadi. Kontroles grupā mediānais menopauzes vecums bija 51 gads. MHT lietošana bija saistīta ar statistiski ticami mazāku kreisā kambara diastolisko tilpumu (122,8 ml pret 119,8 ml, efekta lielums ir -2,4 %; 95 % TI [-4,2 % - -0,5 %]; p<0,05) un kreisā priekškambara maksimālo tilpumu (60,2 ml pret 57,5 ml, efekta lielums -4,5 %; 95 % TI [-7,8 % - -1,0 %]; p<0,05). Netika novērotas statistiski ticamas izmaiņas kreisā kambara masā. MHT lietošana nozīmīgi ietekmēja efektu staro vecumu un CMR parametriem; MHT lietotājām bija lielāks samazinājums kreisā kambara diastoliskajā tilpumā, kreisā kambara maksimālajā tilpumā pieaugot vecumam.

Pētnieki secināja, ka MHT lietošana nav saistīta ar blakusparādībām, subklīniskām izmaiņām sirds struktūrās un funkcijās. Turklāt tika novēroti  statistiski ticami mazāki kreisie kambari un priekškambari, kas ir saistīti ar  labvēlīgākiem kardiovaskulāriem iznākumiem.   

 

AVOTS: Mihir M. Sanghvi MM, Aung N, Cooper JA, et al. The impact of menopausal hormone therapy (MHT) on cardiac structure and function: Insights from the UK Biobank imaging enhancement study. PLoS ONE. 2018;13:e0194015