PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Iegūtas padziļinātākas zināšanas par rezistentu hipertensiju

Doctus
Iegūtas padziļinātākas zināšanas par rezistentu hipertensiju
Freepik.com
Pētījumā atklāts, ka rezistentas hipertensijas (aRH) izplatība reālajā pasaulē bija zemāka nekā iepriekš ziņots, taču joprojām ir samērā bieži sastopama, tā skar gandrīz 1 no 10 hipertensijas pacientiem.

Rezistenta hipertensija (aRH) rada pārmērīgu kardiovaskulāro risku, kas pārsniedz nerezistentās hipertensijas formas; tomēr izpratne par šo riska grupu, kā noteikts pašreizējās vadlīnijās, ir ierobežota. Attiecīgi pētījumā centās novērtēt pacientu ar aRH izplatību, klīniskās īpašības un farmakoterapeitiskos modeļus, izmantojot spēkā esošās vadlīnijas asinsspiediena kontrolei.

Pacientus iedalīja 3 grupās pēc hipertensijas stāvokļa (pacienti ar hipertensiju, pacienti ar rezistentu hipertensiju un pacienti bez hipertensijas), izmantojot mūsdienu hipertensijas vadlīnijas. Visās trīs grupās tika aprakstītas demogrāfiskās un klīniskās īpašības un šie faktori tika salīdzināti starp grupām.

Kopumā tika analizēti 2 420 468 pacienti, no kuriem 1 343 489 (55,6 %) bija hipertensija saskaņā ar mūsdienu vadlīnijām. No hipertensijas pacientiem 11 992 (8,5 %) atbilda aRH kritērijiem, un gandrīz visas novērtētās blakus slimības, īpaši cukura diabēts un sirds mazspēja, bija biežāk sastopami pacientiem ar aRH. Salīdzinot ar pacientiem ar nekontrolētu aRH, pacientiem ar kontrolētu aRH biežāk tika nozīmēti beta blokatori, diurētiskie līdzekļi un nitrāti, un lielākā standartizētā atšķirība tika novērota mineralokortikoīdu receptoru antagonistiem (35,4 % pret 10,4 %). Konsekventi rezultāti tika novēroti jutīguma analīzēs, izmantojot asinsspiediena slieksni 140/90 mm Hg.

Analizējot vairāk nekā 2,4 miljonus iedzīvotāju, tika novērota zemāka aRH izplatība, nekā ziņots iepriekš (12 – 15 %), bet ar lielu blakus slimību slogu. Farmakoterapijas atšķirību identificēšana pacientiem ar kontrolētu un nekontrolētu aRH, īpaši mazāku mineralokortikoīdu receptoru antagonistu lietošanas biežumu aRH grupā, norāda uz iespējām, kā uzlabot aprūpi un samazināt kardiovaskulāro risku pacientiem ar rezistentu hipertensiju.

AVOTS: Ebinger JE, Gluckman TJ, Magraner J, et al. Characterization of Individuals With Apparent Resistant Hypertension Using Contemporary Guidelines: Insights From CV-QUIC. Hypertension, 2023