PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Inhalējamo kortikosteroīdu ietekme uz bērnu augšanu

Doctus
Inhalējamie kortikosteroīdi (IKS) ir viena no svarīgākajām medikamentu grupām pastāvīgas astmas ārstēšanā, jo tie nomāc iekaisuma reakciju. Uz IKS pozitīvo ietekmi norāda vairākas starptautiskās vadlīnijas (Lielbritānija, ASV), tomēr pastāv bažas par to ilgtermiņa lietošanas drošību un blaknēm (lūzumi, augšanas aizture bērniem), tāpēc veikts pētījums, lai izpētītu ilgstošas IKS (vairāk kā 12 mēnešus) lietošanas ietekmi uz bērna augšanu.

No 1882 pētījumiem atlasīti 23 atbilstoši pētījumi, veikta šo 23 pētījumu meta analīze. 16 pētījumos atrasta ievērojama augšanas ātruma samazināšanās, lietojot IKS 12 mēnešus (vidējā atšķirība -0,48 cm/gadā, salīdzinot ar kontroles grupu). Pētījumā apskatīja arī pieaugušo augumu cilvēkiem, kuri bērnībā lietojuši budezonīdu vismaz 12 mēnešus, tas variē robežās no -85 cm līdz -120 cm, salīdzinot ar kontroles grupu.

Secināts, ka IKS lietošana vairāk kā 12 mēnešus bērniem ar astmu nedaudz samazina augšanas ātrumu, kā arī pieaugušā vecumā tie ir vidēji par 1 cm īsāki kā to vienaudži, kuri IKS nav lietojuši.

Avots: Loke YK, Blanco P, Thavarajah M, Wilson AM (2015) Impact of Inhaled Corticosteroids on Growth in Children with Asthma: Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS ONE 10(7): e0133428. Publicēts 2015.gada 20.jūlijā. Pieejams: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0133428