PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ja pacients lieto vairāk par vienu medikamentu, jāzina vārds “polifarmācija” Vēža pacientiem ir lielāks zāļu mijiedarbības risks

Doctus
Ja pacients lieto vairāk par vienu medikamentu, jāzina vārds “polifarmācija”
Freepikc.com
Jauns pētījums liecina, ka vairāku recepšu medikamentu un uztura bagātinātāju lietošana var būt saistīta ar risku, taču daudziem cilvēkiem ir grūti atteikties no medikamentiem.

Polifarmācija ir izplatīta gados vecākiem pieaugušajiem, kuri uzsāk vēža ārstēšanu, un ir saistīta ar potenciāli nepiemērotām zālēm (PIM), iespējamu zāļu mijiedarbību (DDI) un zāļu un vēža ārstēšanas mijiedarbību (DCI). Lielai grupai neaizsargātu vecāka gadagājuma pieaugušo ar progresējošu vēzi, kas uzsāk ārstēšanu, pētījumā apraksta recepšu un bezrecepšu medikamentu lietošanas modeļus, PIM izplatību un DDI/DCI izplatību, smagumu un veidu.

Šajā sekundārajā analīzē tika izmantoti sākotnējie dati no nejaušināta iedalījuma pētījuma, kurā tika iekļauti pacienti vecumā no 70 gadiem ar progresējošu vēzi, kuri sāka jaunu sistēmisku vēža ārstēšanu. PIM tika iedalīti kategorijās, izmantojot 2019 Beers kritērijus un izrakstītos medikamentus vecāka gadagājuma cilvēkiem. Potenciālais DDI/DCI tika novērtēts, izmantojot Lexi-Interact Online. Medikamentu klasifikācija sekoja Pasaules Veselības organizācijas anatomiski terapeitiski ķīmiskajai sistēmai. Tika novērtētas divfaktoru saistības starp sociāli demogrāfisko un geriatrisko novērtējumu (GA) un medikamentu lietošanu. Lai saprastu un aprakstītu DDI/DCI, tika izmantotas akordu diagrammas un tīkla analīze.

No 718 pacientiem (vidējais vecums 77,6 gadi) polifarmācija (≥5 medikamenti), pārmērīga polifarmācija (≥10 medikamenti) un ≥1 PIM tika konstatēta attiecīgi 61,3 %, 14,5 % un 67,1 %. Sirds un asinsvadu zāles bija visizplatītākās (47 %), un bezrecepšu medikamenti veidoja 26 % no visiem medikamentiem un 40 % no PIM. Vienai ceturtdaļai pacientu bija ≥1 potenciāls galvenais DDI, kas neietver vēža ārstēšanu, un 5,4 % pacientu bija ≥1 potenciāls galvenais DCI. Katrs papildu medikaments palielināja iespējamu būtisku DDI un DCI iespējamību attiecīgi par 39 % un 12 %. Polifarmācija un PIM ir saistītas ar vairākiem geraitriskiem domēniem.

Neaizsargātu gados vecāku pieaugušo grupā ar progresējošu vēzi, uzsākot ārstēšanu, polifarmācija, PIM un potenciāls DDI/DCI ir ļoti izplatītas. Bezrecepšu medikamenti bieži ir PIM un/vai iesaistīti iespējamā DDI/DCI.

AVOTS: Ramsdale E, Mohamed M, Yu V, et al. Polypharmacy, Potentially Inappropriate Medications, and Drug-Drug Interactions in Vulnerable Older Adults With Advanced Cancer Initiating Cancer Treatment. The Oncologist, 2022