PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Jauns medikaments insulta profilaksei pacientiem ar priekškambaru mirdzaritmiju

Doctus
Primārie rezultāti no lielākā dubultaklā pētījuma, kāds līdz šim ir veikts, lai novērtētu medikamenta efektivitāti insulta profilaksei pacientiem ar ātriju mirgošanu, uzrādīja, ka rivaroksabāns ir laba alternatīva varfarīnam, kas šobrīd ir ātriju mirgošanas ārstēšana standarts.

Pilna pētījuma analīze, kura iekļāva arī pacientus, kuri pārtrauca lietot pētāmo medikamentu, uzrādīja, ka rivaroksabāns ir tikpat efektīvs kā varfarīns insulta un trombu profilaksei, un kas ir ļoti svarīgi, tas izraisa mazāk intrakraniālas un fatālas asiņošanas.

Ātriju mirgošana ir visbiežāk sastopamais sirds ritma traucējums Amerikas Savienotajās Valstīs, kas raksturojas ar netipisku un bīstami ātru sirds ritmu. Tas var veicināt trombu veidošanos, kas savukārt var nosprostot artēriju, kas var rezultēties ar insultu vai sistēmisku emboliju.

Aptuveni 6 miljoni cilvēku Eiropā un vairāk kā 2,3 miljoni ASV cieš no ātriju mirgošanas, kas paaugstina personas insulta risku vidēji 4-6 reizes.

Varfarīns jau daudzus gadus tiek rekomendēts, lai mazinātu insulta risku pacientiem ar ātriju mirgošanu, tomēr tā lietošanas blakusefekts ir paaugstināts asiņošanu risks.

ROCKET pētījums (perorālais tiešais Xa faktora inhibitors rivaroksabāns vienu reizi dienā salīdzinājumā ar K vitamīna antagonistu insulta un embolisma profilaksei pacientiem ar ātriju mirgošanu) iekļāva 14 264 pacientus ar ātriju mirgošanu, kuriem jau anamnēzē ir bijis insults vai zināmi insulta riska faktori. Pacienti nejaušināti tika sadalīti divās grupās: viena grupa saņēma rivaroksabānu, otra grupa – varfarīnu. Pētījums tika veikts vairāk kā 1100 klīniskās 45 valstīs.

Analizējot terapijas efektivitāti, pacientiem tika sekots no pētījuma uzsākšanas brīža līdz pat pētījuma noslēgumam, novērošana tika turpināta arī tiem dalībniekiem, kuri pārtrauca medikamenta lietošanu. Kopumā tika secināts, ka rivaroksabāns ir tikpat efektīvs kā varfarīns (p

Asiņošanu un blakusparādību biežums bija līdzīgs abās ārstēšanas grupās. Salīdzinot ar varfarīnu, rivaroksabāns uzrādīja līdzīgu drošības profilu, attiecībā uz masīvām asiņošanām (notikumu biežums 3,6 pret 3,4, p>0,05) un klīniski nozīmīgām asiņošanām (notikumu biežums 14,9 pret 14,5, p>0,05).

Pacientiem, kuri tika ārstēti ar rivaroksabānu, statistiski ticami retāk novēroja intrakraniālu asiņošanu (notikumu biežums 0,4 pret 0,7), dzīvībai svarīgu orgānu asiņošanu (0,8 pret 1,2) un ar asiņošanu saistītus nāves gadījumus (0,2 pret 0,5), salīdzinot ar varfarīnu. Tomēr pacientiem, kuri tika ārstēti ar rivaroksabānu novēroja paaugstinātu hemoglobīna/ hemokritīna līmeni (2,8 pret 2,3) un transfūzijas (1,7 pret 1,3), salīdzinot ar varfarīnu.

Ātriju mirgošana kļūst par arvien nozīmīgāku sabiedrības veselības problēmu un dzīvību apdraudošu saslimšanu, ja netiek atbilstoši ārstēta. Insulta profilakse ir galvenais ārstēšanas mērķis pacientiem ar ātriju mirgošanu. Zinātnieki, izvērtējot pētījuma rezultātus, secina, ka rivaroksabāns ir efektīva un labi panesama alternatīva varfarīnam pacientiem ar ātriju mirgošanu.

Ar pilnu pētījuma tekstu var iepazīties The New England Journal of Medicine augusta numurā.