PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ķermeņa masas indeksa saistība ar agrīnu kolorektālo vēzi: sistemātisks pārskats un meta–analīze

Doctus
Ķermeņa masas indeksa saistība ar agrīnu kolorektālo vēzi: sistemātisks pārskats un meta–analīze
Pixabay.com
Kolorektālā vēža sastopamība jaunu pieaugušo vidū pēdējās dekādes ir augusi vairākās valstīs, taču iemesli tam joprojām ir neskaidri. Kā viens no potenciālajiem provocētājiem varētu būt pieaugošā virssvara un aptaukošanās izplatība, bet specifisku pierādījumu šo faktoru lomai agrīna kolorektālā vēža attīstībā iztrūkst.

Tāpēc tika veikts sistemātisks pārskats un meta–analīze, lai apkopotu līdz šim zināmo par ĶMI asociāciju ar agrīna kolorektālā vēža attīstību. Informācija tika meklēta tādās datu bāzēs kā PubMed, EMBASE un Web of Science, analizējot pētījumus, kur meklēta ĶMI saistība (pirms diagnozes, bet ne tuvu diagnozes noteikšanas brīdim) ar kolorektālā vēža risku un ziņots par specifiskiem rezultātiem tieši agrīna kolorektālā vēža gadījumā. Rezultāti no pētījumiem ar līdzīgu ĶMI grupēšanu tika apkopoti meta–analīzē, izmantojot nejaušināšanas efekta modeļus.

No aplūkotajiem pētījumiem, 12 tika atzīti par derīgiem un analizēto. Rezultāti no sešiem pētījumiem tika iekļauti meta–analīzē, kuri izcēla augstāku agrīna kolorektālā vēža risku pacientiem ar virssvaru un aptaukošanos (ĶMI ≥ 25 kg/m²) salīdzinājumā ar normālu svaru (iespēju attiecība (IA) 1,42, 95 % TI 1,19–1,68). Ja salīdzina aptaukošanos ar virssvaru, augstāks risks bija tiem pacientiem, kam bija aptaukošanās (IA 1,88, 95 % TI 1,40–2,54) nevis virssvars (IA 1,32, 95 % TI 1,19–1,47).

Pēc pētījumā iegūtajiem datiem var secināt, ka aptaukošanās ir izteikts riska faktors agrīna kolorektālā vēža attīstībā. Un ņemot vērā, ka ĶMI pieaugums tiek novērots arvien jaunākās paaudzēs, tas paaugstina arī agrīna kolorektālā vēža iespējamību. Ir jādara viss iespējamais, lai novērstu aptaukošanās epidēmiju pusaudžu un jaunu pieaugušo vidū, lai mazinātu kolorektālā vēža sastopamību nākotnē.

Avots: Li H, Boakye D, Chen X, Hoffmeister M, Brenner H. Association of Body Mass Index With Risk of Early-Onset Colorectal Cancer: Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Gastroenterol. 2021 Jul 23. doi: 10.14309/ajg.0000000000001393. Epub ahead of print. PMID: 34309586.