PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Konkrēts gulētiešanas laiks ir būtisks bērna kognitīvo spēju attīstībai

Doctus
Neregulārs gulētiešanas laiks bērniem trīs gadu vecumā ir neatkarīgs riska faktors zemākiem kognitīvo spēju rādītājiem zēniem un meitenēm septiņu gadu vecumā, secināts Londonā veiktā pētījumā.

Meitenēm, bet ne zēniem, kurām nav konkrēts gulētiešanas laiks septiņu gadu vecumā ir statistiski ticami zemāki lašīšanas, rēķināšanas un telpisko spēju rādītāji, nekā meitenēm, kuras iet gulēt konkrētā laikā katru vakaru. Šim efektam ir tendence uzkrāties, jo iešana gulēt dažādos laikos pirmajos septiņos dzīves gados ir saistīta ar zemākiem kognitīvo spēju rādītājiem zēniem un meitenēm.

Pētījumā tika iekļauti 11 178 bērni 7 gadu vecumā, kuri dzīvo Lielbriānijā. Bērnu vecākiem tika jautāts par bērna gulētiešanas laikiem trīs, piecu un septiņu gadu vecumā. Kognitīvo spēju novērtējums tika veikts septiņu gadu vecumā.

Par konkrētu gulētiešanas laiku tika uzskatīts, ja bērns vienmēr vai gandrīz vienmēr iet gulēt vienā un tajā pašā laikā. Bērnu īpasvars, kuriem nebija konkrēts gulētiešanas laiks samazinājās no 19,5% trīs gadu vecumā līdz 9,1% 5 piecu gadu vecumā un 8,2% septiņu gadu vecumā.

Septiņu gadu vecumā, analizējot kognitīvās spējas saistībā ar gulētiešanas laiku, tika secināts, ka meitenēm, kurām nebija konkrēts gulētiešanas laiks bija statistiski ticami zemāki lasīšanas (bēta -0,22), rēķināšanas (bēta -0,26) un telpiskās uztveres (bēta -0,15) rādītāji. Starp zēniem šādu saistību nenovēroja.  

Neregulārs gulētiešanas laiks trīs gadu vecumā ir saistīts ar zemākiem kognitīvo spēju rādītājiem septiņu gadu vecumā gan zēniem, gan meitenēm: lasīšana (bēta -0,10 meitenēm un -0,20 zēniem), rēķināšana (bēta -0,16 meitenēm un -0,11 zēniem) un telpiskā uztvere (bēta -0,13 meitenēm un -0,16 zēniem).

Neregulārs gulētiešanas laiks piecu gadu vecumā ir saistīts vienīgi ar zemākiem lasīšanas rādītājiem meitenēm (bēta -0,15) un sliktākiem rēķināšanas rādītājiem zēniem (bēta -0,14).

Meitenēm, kurām nebija konkrēts gulētiešanas laiks trīs, piecu un septiņu gadu vecumā, bija statistiski tiacami zemāki lasīšanas (bēta -0,36), rēķināšanas (bēta -0,51) un telpiskuma uztveres (bēta -0,40) rādītāji septiņu gadu vecumā. Savukārt zēniem, kuriem nebija konkrēts gulētiešanas laiks divos no šiem trim vecumiem, bija statistiski ticami zemāki lasīšanas (bēta -0,28), rēķināšanas (bēta -0,22) un telpiskās uztveres (bēta -0,26) rādītāji septiņu gadu vecumā.  

Pētnieki atklāja, ka bērna gulētiešana dažādos laikos ir neatkarīgs risks faktors sliktākām kognitīvajām spējām vēlākā vecumā. Bērna gulētiešana vienā un tajā pašā laikā ir svarīgs faktors bērna kognitīvo spēju attīstībai, neatkarīgi no citiem ģimenes apstākļiem. 

Pirmavots: Kelly Y, et al. Time for bed: associations with cognitive performance in 7-year-old children: a longitudinal population-based study. J Epidemiol Community Health 2013.