PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Medikamenti inkontinences ārstēšanai var uzlabot arī miega kvalitāti sievietēm

Doctus
Medikamenti inkontinences ārstēšanai var uzlabot arī miega kvalitāti sievietēm
Antimuskarīno līdzekļu lietošana urīna inkontinences ārstēšanai uzlabo miega kvalitāti, kā arī urīnpūšļa simptomus gados vecām sievietēm, secināts pētījumā.

Pētījuma mērķis bija izvērtēt saistību starp medikamentozo terapiju neatliekamai urīna inkontinencei un miega kvalitāti.

Tika veikta sekundāro datu miega iznākumu analīze iepriekš veiktam daudzcentru, divkārt nepārredzamam, 12 nedēļu nejaušinātam pētījumam par medikamentozo terapiju neatliekamai urīna inkontinencei. Dalībnieces (n=645) tika nejaušināti iedalītas divās grupās: antimuskarīna grupa (4 – 8 mg antimuskarīna) un placebo grupa. Pētījuma sākumā un pēc 12 nedēļām dalībnieces aizpildīja dienasgrāmatu par urīna nesaturēšanu un iztukšošanās simptomiem. Pitsburgas Miega kvalitātes indekss tika izmantots, lai novērtētu miega kvalitāti.

Vidējais dalībnieču vecums bija 56 gadi (SD ±14), 68 % bija baltās rases sievietes un 57 % bija zema miega kvalitāte. Vidējais jebkādas urīna inkontinences biežums bija 4,6, savukārt neatliekamas urīna inkontinences biežums bija 3,9 epizodes dienā. Pēc 12 nedēļām sievietes, kuras lietoja antimuskarīna medikamentus ziņoja par lielāku neatliekamas urīna inkontinences epizožu biežuma samazinājumu nekā placebo grupas sievietes (0,9 epizodes/ dienā; p<0,001) un samazinājās arī niktūrijas epizodes (p<0,05). Salīdzinot ar placebo grupu, sievietes antimuskarīna grupā biežāk ziņoja arī par miega kvalitātes uzlabošanos ar lielāku uzlabojumu miega ilgumā un miega efektivitātē (p<0,05). Intervence neietekmēja miegainību dienas laikā.

Pētnieki secina, ka medikamentoza urīna nesaturēšanas ārstēšana samazina urīna inkontinences biežumu un niktūriju, kā arī uzlabo kopējo miega kvalitāti, miega ilgumu un miega efektivitāti.  

 

AVOTS: Qurratul W, Alison H, Rachel H, et al. Association of Pharmacologic Treatment of Urgency Urinary Incontinence With Sleep Quality and Daytime Sleepiness. Obstetrics & Gynecology, 2018, 09 January.