PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Melanoma un Parkinsona slimība: ja ir viena no tām, gandrīz droši, ka ir arī otra

Doctus
Pacientiem ar Parkinsona slimību ir četras reizes lielāks risks, ka ir arī melanoma, savukārt tiem, kuriem ir melanoma ir līdzīgs risks, ka attīstīsies Parkinsona slimība, secināts jaunā retrospektīvā gadījuma kontroles pētījumā.

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp melanomu un Parkinsona slimību. Pētījuma 1.fāzē (1976.gada 1.janvāris – 2013.gada 31.decembris) pētnieki identificēta pacientus ar Parkinsona slimību, katram pacientam piemeklēja trīs cilvēkus kontroles grupai.  Izmantojot loģistiskās regresijas metodi, novērtēja melanomas risku pacientiem ar Parkinsona slimību, salīdzinājumā ar kontroles grupu. Pētījuma 2.fāzē tika identificēti melanomas gadījumi (1976.gada 1.janvāris – 2014.gada 31.decembris), katram melanomas gadījumam piemeklējot vienu kontroles gadījumu. Ar Koksa proporcionālo draudu modeli novērtēja Parkinsona slimības attīstības risku pacientiem ar melanomu.

Pacientiem ar Parkinsona slimību ir 3,8 reizes lielāka iespējamība, ka ir arī melanoma, salīdzinot ar kontroles grupu (95 % TI 2,1 – 6,8]; p<0,001). Pacientiem ar melanomu ir 4,2 reizes augstāks risks, ka attīstīsies Parkinsona slimība, nekā kontroles grupā (95 % TI [2,0 – 8,8], p<0,001).  Kaplama Meijera analīze uzrādīja paaugstinātu 35 gadu Parkinsona slimības kumulatīvo risku pacientiem ar melanomu (11,8 %), salīdzinot ar kontroles grupu (2,6 %) (p<0,001). Pacientiem ar melanomu bez Parkinsona slimības ir 10,5 reizes augstāks relatīvais nāves risks no metastātiskas melanomas, salīdzinot ar pacientiem ar melanomu un Parkinsona slimību (95 % TI [1,5 – 72,2]; p<0,05).

Pētnieki secina, ka pastāv saistība starp melanomu un Parkinsona slimību. Balstoties šī pētījuma rezultātos, ārsti, konsultējot pacientus ar melanomu, var informēt pacientu par Parkinsona slimības risku, savukārt pacientus ar Parkinsona slimību vajadzētu īpaši izmeklēt uz melanomu.

 

AVOTS: Dalvin LA, Damento GM, Yawn BP, et al. Parkinson Disease and Melanoma. Mayo Clinic Proceedings, July 2017, Volume 92, Issue 7, Pages 1070–1079.