PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Miokarda infarkta riska faktori sievietēm

Doctus
Kopumā vīriešiem ir lielāks miokarda infarkta (MI) risks nekā sievietēm, tomēr atsevišķos pētījumos ir pierādīts, ka daži riska faktori vairāk ietekmē sievietes nekā vīriešus.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot dzimumu atšķirības miokarda infarkta riska faktoriem, kā arī noskaidrot, vai riska faktori mainās atkarībā no pacienta vecuma. Šis bija perspektīvs populācijā balstīts pētījums, kurā izmantoja Apvienotās Karalistes biobankas datus. Pētījumā iekļāva 471 998 dalībniekus (56 % sievietes; vidējais vecums bija 56,2 gadi) bez sirds un asinsvadu slimībām anamnēzē. Primārais iznākums bija miokarda infarkts.

Vidēji septiņu novērošanas gadu laikā miokarda infarktu konstatēja 5081 dalībniekam (1463 (28,8 %) sievietēm); MI incidence bija 7,76 uz 10 000 persongadiem sievietēm un 24,35 uz 10 000 persongadiem vīriešiem. Augsts asinsspiediens, smēķēšanas intensitāte, ķermeņa masas indekss un cukura diabēts bija saistīti ar paaugstinātu MI risku gan vīriešiem, gan sievietēm, bet šī saistība mazinājās līdz ar vecumu. Sievietēm sistoliskais asinsspiediens un hipertensija, smēķēšanas statuss un intensitāte un cukura diabēts bija saistīts ar lielākiem MI draudiem, salīdzinot ar vīriešiem (HR sistoliskajam asinsspiedienam bija 1,19 (95 % TI [1,02 – 1,16]); HR smēķēšanai bija 1,55 (95 % TI [1,32 – 1,83]); HR 1.tipa cukura diabētam bija 2,91 (95 % TI [1,56 – 5,45]) un HR 2.tipa cukura diabētam bija 1,47 (95 % TI [1,16 – 1,87]). Nav pierādījumu, ka kāda no šīm draudu attiecībām samazinātos līdz ar vecumu (p>0,2). Izņēmums ir 1.tipa cukura diabēts, MI incidence bija augstāka vīriešiem nekā sievietēm pie visiem riska faktoriem.

Lai gan MI incidence ir augstāka vīriešiem nekā sievietēm, daži riska faktori ir ciešāk saistīti ar MI sievietēm nekā vīriešiem. Dzimumspecifiskā saistība starp riska faktoriem un MI samazinās līdz ar vecumu, bet relatīvi vienalga biežāk tiek novērota sievietēm. Tā kā populācija noveco un ar dzīvesveidu saistīto riska faktoru izplatība pieaug, sagaidāms, ka MI incidence sievietēm drīz vien būs līdzvērtīga ar vīriešiem.

 

AVOTS: Elizabeth R C Millett, Sanne A E Peters, Mark Woodward. Sex differences in risk factors for myocardial infarction: cohort study of UK Biobank participants. BMJ, 2018.