PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ne–alkohola taukainā hepatoze palielina nopietnu infekciju risku

Doctus
Ne–alkohola taukainā hepatoze palielina nopietnu infekciju risku
Freepik.com
Pacientiem ar ne–alkohola taukaino hepatozi (NATH) ir lielāka iespēja attīstīties smagām infekcijām, kuru dēļ nepieciešama hospitalizācija.

Šajā populācijas kohortas pētījumā bija iekļauti visi pieaugušie iedzīvotāji ar histoloģiski apstiprinātu NATH (n = 12 133) no 1969. līdz 2017. gadam. NATH tika definēta kā vienkārša steatoze (n = 8232), ne–fibrotisks steatohepatīts (n = 1378), ne–cirotiska fibroze (n = 1845) un ciroze (n = 678). Pacienti pēc vecuma, dzimuma, kalendārā gada un apgabala tika samēroti ar ≤ 5 dalībniekiem no populācijas (n = 57 516).

Lai noteiktu smagas infekcijas, kuru gadījumā bijusi nepieciešama hospitalizācija, tika izmantoti Zviedrijas valsts reģistri. Lai NATH un histopatoloģiskajās apakšgrupās novērtētu bīstamības koeficientus (HR), tika izmantota daudzfaktoru koriģētā Cox regresija.

Vidēji 14,1 gada laikā 4517 (37,2 %) pacienti ar NATH vs. 15 075 (26,2 %) kontroles grupā tika hospitalizēti smagu infekciju dēļ. Pacientiem ar NATH smagu infekciju biežums bija lielāks nekā kontroles grupā (32,3 pret 17,0/1000 persongadiem; aHR = 1,71; 95 % T [1,63—1,79]). Biežākās infekcijas bija elpceļu (13,8/1000 persongadiem) un urīnceļu infekcijas (11,4/1000 persongadiem). Absolūtā riska atšķirība 20 gadus pēc NATH diagnozes bija 17,3 %, kas vienāda ar vienu īpaši smagu infekciju katriem sešiem pacientiem ar NATH. Infekcijas risks palielinājās, pasliktinoties NATH histoloģiskā smaguma pakāpei (vienkārša steatoze (aHR = 1,64), ne–fibrotisks steatohepatīts (aHR = 1,84), ne–cirotiska fibroze (aHR = 1,77) un ciroze (aHR = 2,32).

Pacientiem ar biopsijā pierādītu NATH bija ievērojami lielāks risks saslimt ar smagu infekciju, kuras dēļ nepieciešama hospitalizācija, gan salīdzinājumā ar vispārējo populāciju, gan salīdzinājumā ar brāļiem un māsām. Pārmērīgs risks novērots visās NATH stadijās, un tas palielinājās, pieaugot slimības smaguma pakāpei.

AVOTS: Ebrahimi F, Simon TG, Hagstrom H, et al. Risk of Severe Infection in Patients with Biopsy-Proven Non-Alcoholic Fatty Liver Disease – A Population-Based Cohort Study. Clinical Gastroenterology and Hepatology (2023)