PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Neārstēta miega apnoja saistīta ar melanomas agresivitāti

Doctus
Neārstēta smaga obstruktīva miega apnoja (OMA) saistīta ar īpaši agresīvu malignu ādas melanomu – šādi dati iegūti daudzcentru prospektīvā pētījumā.

Pētījumā piedalījās 412 pacienti (vidējais vecums 55,8 gadi), kuriem apstiprināta ādas melanomas diagnoze.

Pētījuma autori izvērtēja vairākus faktorus, kas ietekmē pacienta prognozi un nosaka melanomas stadiju. Visiem pacientiem veica pilnu polisomnogrāfijas izmeklējumu, un no pētījuma izslēdza tos, kuri iepriekš elpošanas atvieglošanai miegā saņēmuši ārstēšanu ar ilgstošu pozitīvo gaisa spiedienu.

Zinātnieki novēroja, ka pacientiem, kuriem diagnosticētas agresīvākas vēža formas, biežāk bija obstruktīvā miega apnoja, turklāt – smagākā formā. Šī sakarība bija spēkā neatkarīgi no vecuma, dzimuma, ķermeņa masas indeksa (ĶMI), ādas tipa, saules ekspozīcijas un citiem riska faktoriem.

Pētījuma rezultāti atgādina, ka miega kvalitāte ir svarīga ne tikai dzīves kvalitātei, bet ir arī būtisks onkoloģisko slimību riska faktors.

AVOTS: American Thoracic Society (ATS). "Untreated sleep apnea may be related to melanoma aggressiveness." ScienceDaily. ScienceDaily, 16 May 2016.