PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

NSPL lietošana un venoza trombembolisma risks

Doctus
Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (NSPL) var dubultot venoza trombembolisma risku (VTE), tai skaitā, dziļo vēnu trombozes un plaušu embolisma risku, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā Rheumatology.

Meta-analīzes rezultāti demonstrē statistiski ticami paaugstinātu VTE risku starp NSPL lietotājiem. Ārstiem ir jāzina par šo saistību un NSPL jāizraksta ar piesardzību, īpaši pacientiem ar augstu VTE risku.

Pētnieki norāda, ka šis ir pirmais sistemātiskais apskats un meta-analīze no publicētiem pētījumiem, kurā meklēta saistība starp NSPL lietošanu un VTE. No kopumā pieejamiem 597 publicētiem pētījumiem, pētnieki meta-analīzē iekļāva 6, ar kopējo VTE notikumu skaitu 21 401. Viens kohorta pētījums (n=19 293; 215 notikumi) un pieci gadījuma kontroles pētījumi (gadījumi 21 186, kontrole 110 824) tika veikti Anglijā, Francijā, Nīderlandē, Dānijā un Zviedrijā laika periodā 2007. - 2013.gads.

VTE riska attiecība starp NSPL lietotājiem bija 1,8 (95% TI [1,28 - 5,52]). Starp dalībniekiem, kuri lietoja selektīvos ciklooksigenāzes 2 (COG-2) inhibitorus, VTE riska attiecība bija 1,99 (95% TI [1,44 - 2,75]). Abi šie rādītāji bija statistiski ticami.

Paaugstināts VTE risks primāri rodas no COG-2 inhibitoriem, pētnieki norāda, ka aspirīns, kas ir COG-1 inhibitors, ir efektīvs VTE profilaksē.

Tomēr VTE riska mehānisms vēl arvien ir neskaidrs. Lai gan pētījumam varētu būt daži ierobežojumi, piemēram, publicēšanas novirze, heterogenitāte starp pētījumiem, tomēr pētnieki norāda, ka plašās šo medikamentu lietošanas dēļ, paaugstinātais VTE risks var kļūt par nozīmīgu sabiedrības veselības problēmu.

Pirmavots: Rheumatology. Published online September 24, 2014.