PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Paaugstināts asinsspiediens un rezistentas hipertensijas risks

Doctus
Vienam no 50 pacientiem, kuriem ir diagnosticēta hipertensija, 18 mēnešu laikā attīstās rezistenta hipertensija, ziņo pētījuma rezultāti. Pētījumā tika atklāts arī, ka pacientiem ar rezistentu hipertensiju ir paaugstināts kardiovaskulāro notikumu risks, salīdzinot ar tiem, kuriem nav rezistenta hipertensija.   

Tika veikts retrospektīvs pētījums, kurā piedalījās 205 750 pacienti ar hipertensiju (sistoliskais asinsspiediens =140mmHg vai diastoliskais asinsspiediens=90 mmHg), kuriem bija uzsākta antihipertensīvā terapija laika posmā no 2002. līdz 2006.gadam.

Visi pacienti tika novēroti, lai konstatētu, vai attīstās rezistenta hipertensija, atbilstoši Amerikas Sirds asociācijas kritērijiem.

Pētījuma dalībnieki tika sadalīti divās grupās, atkarībā no tā, vai viņiem bija kontrolēta vai nekontrolēta hipertensija, brīdī, kad šiem pacientiem nozīmēja vismaz trīs antihipertensīvos medikamentus.

Pacientu kohortai, kuri saņēma vismaz trīs medikamentus, sekoja 12 mēnešus, lai novērtētu hipertensijas kontroli pēc trīs medikamentu lietošanas uzsākšanas, kā arī novērtētu antihipertensīvo medikamentu lietošanas paradumus.

No analīzes tika izslēgti pacienti, kuri neievēroja medikamentu lietošanas nosacījumus (lietoja

Pacienti ar rezistentu hipertensiju biežāk bija vīrieši (49,6 pret 44,9%), baltās rases (60,4 pret 56,8%), vecāki (60,6 pret 58,7%) un ar cukura diabētu (17,7 pret 9,6),s alīdzinājumā ar tie, kuriem nebija rezistentas hipertensijas.

Pēc 3,8 gadu novērošanas kardiovaskulāru notikumu biežums bija statistiski ticami augstāks pacientiem ar rezistentu hipertensiju, salīdzinot ar pacientiem bez rezistentas hipertensijas (18 pret 13,5%; p

Pēc samērošanas ar pacienta un klīniskajiem rādītājiem, rezistenta hipertensija bija saistīta ar 47% augstāku kardiovaskulāro notikumu risku.

Pētnieki atzīst, ka ir nepieciešami vēl papildus pētījumi, lai novērtētu pacientu ar rezistentu hipertensiju prognozi.

Pirmavots: Daugherty SL, Powers JD, Magid DJ, et al. Incidence and Prognosis of Resistant Hypertension in Hypertensive Patients. Circulationaha. 111.068064

Vairāk par rezistentu hipertensiju var lasīt Doctus 2011.gada novembra numura rakstā "

Kā atpazīt un ārstēt rezistentu hipertensiju?"