PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pacientiem ar HOPS, uzsākot opioīdu terapiju, pieaug kardiālas nāves risks

Doctus
Gados veciem cilvēkiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību, kuriem uzsāk opioīdu terapiju, paaugstinās risks nomirt no koronārās artēriju slimības, secināts Kanādā veiktā pētījumā.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai opioīdu terapijas uzsākšana ir saistīta ar kardiāliem notikumiem gados veciem pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS). Šis bija retrospektīvs kohorta pētījums, kurā izmantoja administratīvo veselības datus no Ontario, Kanādas par laika period 2008.-2013.gads. Tika atlasīti pacienti, kuri slimo ar HOPS un kuri ir vecāki par 65 gadiem. Tika rēķināta draudu attiecība (HR) kardiāliem notikumiem 30 dienu laikā pēc opioīdu terapijas uzsākšanas.

No 134 408 pacientiem tika atlasīti 14 685 pacienti ar HOPS (67 % vīrieši un 60,6 % sievietes), kuri lietoja opioīdus. Opioīdu terapijas uzsākšana bija statistiski ticami saistīta ar zemākiem neatliekamās palīdzības nodaļas apmeklējumiem un hospitalizācijām sirds mazspējas dēļ, salīdzinot ar cilvēkiem, kuri nelietoja opioīdus (HR=0,84; 95 % TI [0,73 – 0,97]), bet novēroja statistiski ticami augstāku mirstību no išēmiskas sirds slimības (HR=2,15; 95 % TI [1,5 – 3,09]).

Pētnieki secināja, ka opioīdu lietošanas uzsākšana pacientiem ar HOPS paaugstina saslimstības un mirstības risku no koronāras sirds slimības. Tas būtu jāņem vērā pacientiem ar HOPS nozīmējot opioīdus. Turpmākos pētījumos būtu jānoskaidro, vai šī saistība ir kauzāla vai to izskaidro jaucējfaktori.  

 

AVOTS:Nicholas T. Vozoris, Xuesong Wang, Peter C. Austin, Douglas S. Lee, Anne L. Stephenson, Denis E. O’Donnell, Sudeep S. Gill, Paula A. Rochon. Adverse cardiac events associated with incident opioid drug use among older adults with COPD. European Journal of Clinical Pharmacology, 2017