PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pasaulē miljoniem cilvēku sadzīvo ar hroniskām sāpēm un psihiskās veselības simptomiem

Doctus
Pasaulē miljoniem cilvēku sadzīvo ar hroniskām sāpēm un psihiskās veselības simptomiem
Freepik.com
Gandrīz 1 no 20 pieaugušajiem ASV vienlaikus cieš no hroniskām sāpēm un trauksmes vai depresijas, kā rezultātā rodas funkcionāli ierobežojumi ikdienas dzīvē.

Literatūrā regulāri tiek norādīts uz hronisku sāpju un klīniski nozīmīgu trauksmes un/vai depresijas simptomu vienlaicīgu rašanos. Tomēr empīriski maz ir zināms par vienlaikus sastopamu simptomu izplatību populācijā, kā arī par to, vai cilvēki ar vienlaikus sastopamiem simptomiem veido atsevišķu apakšpopulāciju ASV pieaugušajiem, kuri dzīvo ar hroniskām sāpēm, vai ASV pieaugušajiem, kuriem ir trauksmes un/vai depresijas simptomi (A/D). Šajā pētījumā analizēti dati no 2019. gada Nacionālās veselības interviju aptaujas — reprezentatīva ikgadēja aptauja par pašnovērtētu veselības stāvokli un medikamentu lietošanu Amerikas Savienotajās Valstīs (n = 31 997). Aptuveni 12 miljoniem ASV pieaugušo jeb 4,9 % pieaugušo iedzīvotāju vienlaikus ir hroniskas sāpes un A/D simptomi. Nepārejoši A/D simptomi vienlaikus bija 23,9 % ASV pieaugušo ar hroniskām sāpēm, salīdzinot ar 4,9 % A/D izplatību tiem, kuriem nebija hronisku sāpju. Un otrādi, hroniskas sāpes vienlaikus tika novērotas lielākajai daļai (55,6 %) ASV pieaugušo ar nepārejošiem A/D simptomiem, salīdzinot ar hronisku sāpju izplatību 17,1 % starp tiem, kuriem nebija A/D simptomu. Funkcionālo ierobežojumu iespējamība ikdienas dzīvē bija visaugstākā tiem, kam bija vienlaikus bija abu veidu simptomi, salīdzinot ar tiem, kuriem bija tikai hroniskas sāpes vai tikai A/D simptomi. No tiem, kuriem bija vienlaikus abu veidu simptomi, 69,4 % ziņoja, ka darbs ir ierobežots veselības problēmu dēļ, 43,7 % ziņoja par grūtībām veikt uzdevumus vienatnē un 55,7 % ziņoja par grūtībām piedalīties sabiedriskās aktivitātēs. Šie dati norāda uz nepieciešamību veikt mērķtiecīgus ieguldījumus, lai uzlabotu funkcionālos rezultātus gandrīz 1 no 20 ASV pieaugušajiem, kuri dzīvo vienlaicīgi ar hroniskām sāpēm un klīniski nozīmīgiem A/D simptomiem.

AVOTS: De La Rosa JS, Brady BR, Ibrahim MM, et al. Co-occurrence of chronic pain and anxiety/depression symptoms in U.S. adults: prevalence, functional impacts, and opportunities. Pain, 2023