PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pēc lūzumu aprūpe: varbūt ir jāizglīto pacients nevis ārsts?

Doctus
Tieša komunikācija ar pacientu, kuram ir lūzums, uzlabo kaulu minerālā blīvuma noteikšanu par 20 %. Pacientiem pēc pirmā lūzuma osteoporozes dēļ ir divu trīs reižu lielāks atkārtotu lūzumu risks, kas var rezultēties sāpēs, invaliditātē, pasliktinātā dzīves kvalitātē un pat priekšlaicīgā nāvē.

Vadlīnijās ir rekomendēts pacientiem ar lūzumu pēc 50 gadu vecuma novērtēt kaulu stāvokli un lūzumu risku. Tomēr neskatoties uz rekomendācijām, pētījumi pierāda, ka tikai apmēram 20 % pacientu pēc lūzuma tiek piedāvāta adekvāta pēc lūzumu aprūpe.

Pētniekiem radās jautājums, varbūt efektīvāk ir izglītot pašus pacientus par nepieciešamību pārbaudīt kaulu veselību? Lionā, Francijā tika veikts daudzcentru, nejaušināta iedalījuma klīniskas pētījums (PREVOST), lai novērtētu pēc lūzumu aprūpes programmu, ja pacienti tiek izglītoti par nepieciešamību veikt kaulu pārbaudes.

Pētījumā iesaistīja 436 sievietes vecumā no 50 līdz 85 gadiem, kas bija vērsušās slimnīcā, lai ārstētu rokas locītavas vai rokas lūzumu. Kontroles grupa saņēma standarta slimnīcas piedāvāto aprūpi, intervences grupai tika sniegta mutiska un rakstiska informācija par lūzumiem un ostoeoporozes pārvaldību. Pacientes tika mudinātas apmeklēt ģimenes ārstu un jautāt pēc kaulu stāvokļa pārbaudes un osteoporozes pārvaldības nepieciešamības gadījumā.

6 mēnešu laikā 53 % sieviešu no intervences grupas tika uzsākta pēc lūzumu aprūpe, salīdzinājumam kontroles grupā tie ir tikai 33 %. 50 % sieviešu tika nozīmēta kaulu minerālā blīvuma noteikšana un 41 % veica testēšanu, attiecīgi kontroles grupā tie bija 33 % un 25 %.  Attiecībā uz ārstēšanas uzsākšanu tika novērots neliels uzlabojums (13 % intervences grupā pret 9 % kontroles grupā). Tikai 46 % sieviešu ar zemu kaulu minerālo blīvumu, kurām pēc vadlīnijām pienāktos ārstēšana, reāli to saņēma.

Francijā tāpat kā citās pasaules valstīs osteoporoze bieži ir nediagnosticēta un attiecīgi netiek ārstēta, tai skaitā pacientiem ar augstu lūzumu risku. Šis nejaušināta iedalījuma pētījums pierāda, ka tieša pacienta informēšana un iesaistīšana pēc lūzuma aprūpē statistiski nozīmīgi paaugstina iespējamību, ka tiks noteikts kaulu minerālais blīvums.  Pētījumā izstrādātā intervence ir vienkārši īstenojama, lēta un var palīdzēt sasniegt lielu pacientu skaitu.

 

AVOTS: B. Merle, R. Chapurlat, E. Vignot, T. Thomas, J. Haesebaert, A.-M. Schott. Post-fracture care: do we need to educate patients rather than doctors? The PREVOST randomized controlled trial. Osteoporosis International, 2017; 28 (5): 1549