PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pētījums par ASV ārstu nodarbinātību un atalgojumu

Doctus
Pētījums par ASV ārstu nodarbinātību un atalgojumu
ASV 2012.gada sākumā veikta aptauja par ārstu nodarbinātību un saņemto darba samaksu. Aptaujāti kopumā 24 216 ASV ārsti no 25 dažādām specialitātēm. Kopumā tika aptaujāti 68% vīrieši un 32% sieviešu. Esam apkopojuši inetersantākos pētījuma secinājumus.   

Darba samaksa

Analizējot darba samaksu pa specialitātēm, tika secināts, ka vislielākā samaksa gada laikā ir radiologiem un operējošiem ortopēdiem, kas saņem 315 000 dolāru gadā, tad seko kardiologi (314 000 dolāru gadā), anesteziologi (309 000 dolāru gadā) un urologi (309 000 dolāru gadā).

Pētījums par ASV ārstu atalgojumu Pētījums par ASV ārstu atalgojumu
Pētījums par ASV ārstu atalgojumu

Tika analizēts arī, kā ir mainījušās samaksas, attiecībā uz iepriekšējo gadu, ir specialitātes, kurās ir vērojams pieaugums, piemēram, oftalmologi (+9%), pediatri (+5%), nefrologi (+4%), reimatologi (+4%) un onkologi (+4%), bet ir arī specialitātes, kurās darba samaksa ir samazinājusies, piemēram, vispārējie ķirurgi (-12%), ķirurgi ortopēdi (-10%), radiologi (-10%) un neatliekamās palīdzības mediķi (-8%).

Vīrieši visās specialitātēs pelna vidēji par 40% vairāk nekā sievietes. Primārajā veselības aprūpē vīrieši pelna par 23% vairāk nekā sievietes. Šīs sakarība saglabājas līdzīgas 2011.gadā novērotajām. Tomēr dažās specialitātēs šīs atšķirības pamazām sāk izlīdzināties, piemēram, vīrieši ginekologi pelna tikai par 12% vairāk nekā sievietes, vai patologi vīrieši pelna tikai par 8% vairāk sievietes.

Pētījumā tika secināts, ka pastāv atšķirības darba samaksā starp privātajā un valsts sektorā nodarbinātajiem, piemēram, partneri privātajā medicīnā pelna vidēji 308 000 dolāru gadā, privātpraksēs ārsti pelna vidēji 222 000 dolāru, savukārt valsts sektorā strādājošajiem vidējā samaksa ir 194 000 dolāru gadā.

Uz jautājumu, vai ārsti jūtas apmierināti ar saņemto darba samaksu, vai tā ir adekvāta izdarītajam darbam, nedaudz vairāk nekā puse (51%) teica, ka ir apmierināti un 49% teica, ka nav. Šie rezultāti ir līdzīgi ar 2011.gada rezultātiem. Specialitātes, kurās ārsti bija neapmierināti ar saņemto samaksu, ir endokrinologi (62%) un plastikas ķirurgi (62%). Savukārt specialitātes, kurās ārsti uzskata, ka ir labi kompensēti, ir dermatologi (71%), patologi (63%) un radiologi (62%).

11% aptaujāto ārstu sevi uzskata par bagātiem, savukārt 45% ārstu uzskata, ka viņu ienākumi nav lielāki par citu speciālistu ienākumiem. Vēl 45% atbildēja, ka citi viņu ienākumus novērtētu, kā bagātu cilvēku, bet viņi paši tā nedomā. Specialitātes, kurās ārsti sevi biežāk nodēvēja par bagātiem bija patologi (15%), radiologi, onkologi un gastroeneterologi (14%).

Darba laiks un ārstēto pacientu skaits

Analizējot laiku, ko ārsts velta pacientam, tika secināts, ka katrs trešais no desmit ārstiem (31%) pavada 30 – 40 stundas nedēļā tiešā darbā ar pacientiem. Ceturtā daļa neatliekamās palīdzības ārstu pavada vairāk nekā 65 stundas nedēļā darbā ar pacientiem, tikpat strādā arī 11% vispārējo ķirurgu un kardiologu un 10% internistu un nefrologu. Viena ceturtā daļa pediatru, reimatologu un ģimenes ārstu strādā mazāk par 30 stundām nedēļā tiešā darbā ar pacientiem.

Mazāk nekā trešā daļa (29%) visu ārstu apskata 50-99 pacientus nedēļā. 2011.gada aptaujā gandrīz 40% ārstu redzēja tik daudz pacientu nedēļas laikā. Apmēram 23% ārstu apskata 100-174 pacientus nedēļā. Radiologiem ir vislielākais darba apjoms, katrs piektais radiologs apskata vairāk nekā 200 pacientus nedēļā.

Laiks, kas tiek atvēlēts vienam pacientam ir 13 – 16 minūtes, īpaši starp ģimenes ārstiem un intenistiem. Anesteziologi (49%), neatliekamās medicīnas ārsti (44%) un neirologi (46%) katram pacientam velta 25 vai vairāk minūtes. Dermatologi (40%), radiologi (8%), oftalmologi (35%) pacientam velta vidēji 9 – 12 minūtes. Šajā laikā nav iekļauts laiks, ko pacients pavada pie medmāsas, ārsta asistenta, tas ir laiks, ko ārsts velta pacientam. Šajos datos nav iekļauti psihiatri.

Analizējot pacientam atvēlēto laiku, pa dzimumiem, secināts, ka sievietes ārstes pacientiem kopumā atvēl vairāk laika nekā vīrieši. 45% no abiem dzimumiem atvēl 13 – 20 minūtes katra pacienta vizītei, savukārt 7% vīriešu tam tērē mazāk nekā 9 minūtes, sieviešu vidū tie ir 4%.

Tika analizēts arī laiks, kas tiek veltīts "papīru darbiem” un citām administratīvajām aktivitātēm. Vairāk nekā puse ārstu tērē vismaz 4 stundas papīru un administratīvajam darbam. 23% ārstu šīm aktivitātēm tērē 5 – 14 stundas nedēļā. 27% HIV/AIDS speciālistu administratīvais darbs aizņem 25 stundas nedēļā, tad seko 33% patologu un 10% onkologu. Tikai 10% ģimenes ārstu, internistu un pediatru tērē tik daudz laika administratīvajām aktivitātēm.

Apmierinātība ar savu profesiju

Uz jautājumu, ja tagad vajadzētu izvēlēties sev profesiju, vai izvelētos medicīnu, 54% ārstu atzina, ka savu izvēli nemainītu pret citu, un 41% atzīst, ka izvēlētos to pašu specialitāti.

Visapmierinātākie ar savu specialitāti ir dermatologi (64%, iepriekšējā gadā apmierināti bija 80%). Gandrīz puse no visu specialitāšu pārstāvjiem ir apmierināti ar savu specialitāti. Visneapmierinātākie ir plastiskie ķirurgi (tikai 41% ir apmierināts), internisti (44% ir apmierināti) un endokrinologi (45% ir apmierināti).

Pacienta iesaistīšana lēmumu pieņemšanā

Agrāk ārsti ar pacientiem neapsprieda ārstēšanas izmaksas, bet laiki mainās. Kopumā tagad ārsti vairāk runā ar pacientiem. Vairāk nekā trešā daļa ārstu (38%) regulāri ar pacientiem apspriež ārstēšanas izmaksas. Gandrīz puse ārstu (46%) reizēm diskutē par ārstēšanas izmaksām. Viens no septiņiem ārstiem nekad neapspriež šādus jautājumus ar pacientiem. 

Ar pilnu pētījumu var iepazīties šeit.