PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Saistība starp β2 mikroglobulīna līmeni un išēmisku insultu sievietēm

Doctus
Pētījuma mērķis bija novērtēt, vai paaugstināts β2 mikroglobulīna (B2M) līmenis ir saistīts ar paaugstinātu išēmiska insulta attīstības risku sievietēm.

Tika veikts ieligzdots gadījuma kontroles pētījums, kurā analizēja asins paraugus sievietēm, kurām anamnēzē nebija ļaundabīgi audzēji un insults. Tika mērīts B2N līmenis 473 sieviešu ar išēmisku insultu asins paraugos un šie rezultāti tika salīdzināti ar 473 kontroles asins paraugiem, samērojot kontroli 1 : 1 ar gadījuma grupu pēc vecuma, rases, asins parauga ņemšanas datuma, menopauzes statusa, pēc menopauzes hormonu lietošanas un smēķēšanas statusa. Saistība starp B2M un išēmisku insultu tika analizēta, izmantojot daudzfaktoru loģistiskās analīzes metodi.

Mediānais B2M līmenis bija augstāks gadījuma grupā (1,86 mg/L), salīdzinot ar kontrole sgrupu (1,80 mg/L; p<0,05). Sievietēm ar B2M augstākajā kvintīlē bija augstāks išēmiska insulta risks nekā tad, ja B2M bija zemākajā kvintīlē (OR=1,556; 95 % TI [1,02 – 2,39]).  Rezultāti saglabājās līdzīgi arī tad, ja analizēja datus tikai par tām sievietēm, kurām nebija hroniskas nieru slimības (OR=1,49; 95 % TI [1,08 – 2,06]).

Pētnieki secināja, ka augsts B2M līmenis ir saistīts ar paaugstinātu išēmiska insulta risku sievietēm.

  

AVOTS: Pamela M. Rist, Monik C. Jiménez, Kathryn M. Rexrode. Prospective association between β 2 -microglobulin levels and ischemic stroke risk among women. Neurology, 2017; 10.1212/WNL