PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Smēķēšana un atkārtotas operācijas risks pacientiem pēc artroplastijas

Doctus
Pētījumā atklāts, ka smēķēšana paaugstina atkārtotu operāciju infekciju dēļ risku 90 dienas pēc primāras locītavu artroplastijas.

Līdz šim nebija skaidra saistība starp smēķēšanu un komplikācijām pēc totālas locītavu artroplastijas. Iepriekš veiktie pētījumi bijuši ar mazu dalībnieku skaitu vai veikti īpašās kohortās. Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot saistību starp smēķēšanu un atkārtotu hospitalizāciju un/ vai atkārtotu operāciju 90 dienu laikā pēc totālas locītavu artroplastijas lielā pacientu kohortā.

Izmantojot stacionāra datu bāzi, retrospektīvi tika atlasīti pacienti, kuriem veikta primāra totāla locītavu artroplastija 2000. – 2014.gadā. Pacienti tika sadalīti trīs grupās: smēķētāji, agrākie smēķētāji un nesmēķētāji. Izmantojot, daudzfaktoru loģistisko analīzes metodi, tika analizēta saistība starp smēķēšanas statusu un atkārtotu hospitalizēšanu un/ vai atkārtotu operāciju 90 dienu laikāc pēc primāras artroplastijas.

Kopumā pētījumā iekļāva informāciju par 15 264 pacientiem (6749 vīrieši un 8515 sievietes), kuriem veiktas 17 394 totālas locītavu artroplastijas pētījuma periodā. No visiem šiem pacientiem 1371 (9 %) bija smēķētāji, 5 195 (34 %) bija bijušie smēķētāji un 8698 (57 %) bija nesmēķētāji. Starp bijušiem smēķētājiem mediānais nesmēķēšanas laiks bija 22,2 gadi (variē no 0,2 līdz 60 gadiem) līdz operācijai. Smēķētāji bija statistiski ticami jaunāki (P<0,001), vidējais vecums bija 57,7 gadi, nekā nesmēķētāji (63,2 gadi). Smēķētājiem biežāk tika novērotas atkārtotas operācijas infekciju dēļ, salīdzinot ar nesmēķētājiem (OR=1,82; 95 % TI [1,03 – 3,23]; p<0,05), savukārt bijušajiem smēķētājiem šādu risku nenovēroja (OR=1,11; 95 % TI [0,73 – 1,69]; p>0,05). Izsmēķēto cigarešu paciņu skaits desmitgadē bija neatkarīgi saistītas ar paaugstinātu 90 dienu atkārtotas hospitalizācijas risku neatkarīgi no smēķēšanas statusa (OR=1,12; 95 % TI [1,03 – 1,2]). Tomēr ne smēķēšanas statuss, ne cigarešu paciņu skaits desmitgadē nebija saistīts ar aseptisku vai totālu atkārtotu operāciju risku.

Pētnieki secināja, ka pēc samērošanas ar jaucējfaktoriem, ne tikai šī brīža smēķēšana paaugstina atkārtotu operāciju infekciju dēļ risku 90 dienu laikā pēc ķirurģiskas ārstēšanas, salīdzinot ar nesmēķētājiem, bet arī izsmēķēto cigarešu skaits, neatkarīgi no pašreizējā smēķēšana statusa, paaugstina atkārtotu operāciju risku.

AVOTS: Tischler EH, Matsen Ko L, Antonia F. Chen AF, et al. Smoking Increases the Rate of Reoperation for Infection within 90 Days After Primary Total Joint Arthroplasty. The Journal of Bone and Joint Surgery, 2017; 99 (4): 295