PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Tiroīdstimulējošais hormons un pēkšņas kardiālas nāves, kopējās mirstības un kardiovaskulāru notikumu risks

Doctus
Iepriekš veiktos pētījumos, kuros analizēja saistību starp tiroīdo funkciju un kopējo mirstību, kardiovaskulāro saslimšanu iznākumu un pēkšņu nāvi, tika iegūti atšķirīgi rezultāti. Šajā pētījumā tika analizēta saistība starp tiroīdstimulējošo hormonu (TSH) un šiem iznākumiem populācijā balstītā kohorta pētījumā.

Pētījumā tika iekļauti 5211 dalībnieki, vecums >= 30 gadi, mediānais novērošanas laiks bija 13,2 gadi.  TSH tika analizēts trīs kategorijās: zems (<0,4 mU/L), normāls (0,4 – 3,4 mU/L) un augsts (>3,4 mU/L) TSH līmenis.

Pētījuma rezultāti apliecina, ka augsts sākotnējais TSH līmenis ir saistīts ar augstāku kopējās mirstības rādītāju (HR=1,34; 95 % TI [1,02 – 1,76]) un augstāku pēkšņas kardiālas nāves risku (HR=2,28; 95 % TI [1,13 – 4,6]), salīdzinot ar tiem dalībniekiem, kuriem ir normāls TSH līmenis.  Augsts TSH līmenis nebija saistīts ar citiem iznākumiem (p>=0,51), savukārt zems TSH līmenis nebija saistīts ne ar vienu no analizētajiem iznākumiem (p>=0,09).

Pētnieki secina, ka tiroīdās funkcijas traucējumi ir saistīti ar augstāku kopējās mirstības un pēkšņas kardiālas nāves risku. Nepieciešami lieli nejaušināta iedalījuma pētījumi, lai varētu sniegt pētījumos balstītus priekšlikumus vieglas tiroīda mazspējas ārstēšanai.

AVOTS: Langén VL, Niiranen TJ, Puukka P et al. Thyroid-Stimulating Hormone and Risk of Sudden Cardiac Death, Total Mortality and Cardiovascular Morbidity. Clin Endocrinol. 2018;88(1):105-113.