PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Trauksme saistīta ar ātrāku Alcheimera slimības sākumu

Doctus
Trauksme saistīta ar paaugstinātu kognitīvu traucējumu risku un Alcheimera slimības risku, secināts pētījumā.

Alcheimera slimība rada nozīmīgu sabiedrības veselības krīzi visā pasaulē. Nāves gadījumu skaits no šīs slimības ir dubultojusies, salīdzinot ar 2000.gadu, un šobrīd tas ir piektais vadošais nāves cēlonis cilvēkiem virs 65 gadu vecuma. Daudz cilvēki ar Alcheimera slimību vispirms cieš no viegliem kognitīviem traucējumiem, tiem pasliktinoties, pavājinās atmiņa un domāšanas spējas. Trauksme ir bieži novērojama cilvēkiem ar viegliem kognitīviem traucējumiem, tomēr tās loma slimības progresēšanā nav zināma.

Pētījumā iekļāva 339 pacientus, vidējais vecums bija 72 gadi. Visiem dalībniekiem sākotnēji bija viegli kognitīvi traucējumi; 72 progresēja Alcheimera slimība, savukārt 267 stāvoklis saglabājās stabils.

Pacientiem ar viegliem kognitīviem traucējumiem un trauksmi ātrāk attīstījās Alcheimera slimība, nekā indivīdiem bez trauksmes, šis efekts bija neatkarīgi no ģenētiskajiem riska faktoriem vai smadzeņu apjoma zuduma.

Pētnieki norāda, ka labāk jāizprot saistība starp trauksmi un kognitīviem traucējumiem. Vēl arvien nav zināms, vai trauksme ir Alcheimera slimības simptoms vai arī trauksme veicina kognitīvo spēju pasliktināšanos.

Lielā daļā pasaules valstu geriatriskā populācija tiek skrīnēta uz depresiju, bet iespējams ir nepieciešams novērtēt arī trauksmi. Cilvēkiem pusmūžā un gados vecākiem cilvēkiem ar trauksmi varētu būt ieguvumi no intervences, kas mazina trauksmi, tādejādi palēninot kognitīvo spēju pasliktināšanos.

 

AVOTS: Radiological Society of North America. Anxiety associated with faster Alzheimer's disease onset. ScienceDaily, 24 November 2020.