PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai ārsti ir labāki slimnīcu vadītāji?

Doctus
Sociālo zinātņu un medicīnas žurnālā (Social Science and Medicine) publicētajā rakstā (š.g. 6.jūlijā) ir aprakstīta interesanta saistība starp slimnīcu reitingu un slimnīcas vadītāja profesiju. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, ir cieša saikne starp slimnīcas reitingu un to, ka slimnīcu vada ārsts.  

Pētījuma gaitā tika secināts, ka tās specializētās slimnīcas, kas bija iekļautas pētījumā un kuras vadīja ārsts, bija par aptuveni 25% augstāk reitingu tabulā nekā tās, kuru vadītājs nebija ārsts.

Pētījumu veica Dr. Amanda Godala (Dr. Amanda Goodall), viņas zinātniskās izpētes uzmanības centrā ir efektīva menedžmenta nozīme. Viņa ir publicējusi arī vairākus pētījumus citās jomās, piemēram, augstskolu menedžmenta un basketbola komandas menedžmenta izvērtējumu.

Mayo_klinika-full Mayo_klinika-full
Mayo_klinika-full

Pētījumā tika iekļautas specializētās slimnīcas (onkoloģijas stacionāri, gremošanas sistēmu slimību centri un kardiovaskulāro slimību centri),  kas bija iekļautas reitinga tabulas pirmajā simtniekā.

Šo kategoriju slimnīcas tika izvēlētas, jo tajās tiek ārstētas slimības, kuras ir nopietnas un sabiedrībā bieži sastopamas. Turklāt koncentrēties uz top 100 slimnīcām, nozīmē koncentrēties uz iestādēm, kurām ir plašākas iespējas izvēlēties vadītāju.

Pētījuma laikā visi vadītāji tika sadalīti divas grupās – ārsti un ne-ārsti – , pamatojoties uz to, vai vadītājam bija ārsta grads vai nē, tālāk tika veiktas statistiskās analīzes.

Rezultāti uzrādīja ciešu saistību starp slimnīcas vadītāju ārstu un slimnīcas kopējo reitingu. Visu trīs specialitāšu slimnīcu vidējais punktu skaits bija statistiski ticami augstāks tām slimnīcām, kuras vadīja ārsts (p

Tomēr jāņem vērā arī ierobežojumi –  šis pētījums nepierāda kauzālu saistību starp  slimnīcas sasniegumiem un to, ka vadītājs ir ārsts. Kā uzsver autore, šis pētījums nepierāda, ka ārsti ir labāki līderi, salīdzinot ar profesionāliem vadītājiem. Iespējams, ka šāds rezultāts ir radies tādēļ, ka top slimnīcās speciāli ir piemeklēti vadītāji ar ārsta grādu un var būt otrādāk.  Šis pētījums ir tikai sākums daudz plašākam pētījumam, tomēr tas ir interesants atklājums.

 

Ar pilnu pētījuma tekstu var iepazīties šeit