PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai augstas statīnu devas paaugstina osteoporozes risku?

Doctus
Līdz šim pētījumos bija pierādīts statīnu terapijas protektīvais efekts uz kaulu veselību, bet šis efekts ir atkarīgs no statīnu devas. Zemas statīnu devas samazina osteoporozes risku, savukārt augstas devas šo risku paaugstina.

Pētījuma mērķis bija izpētīt saistību starp dažādiem statīnu veidiem, devām un osteoporozi. Pētījuma hipotēze bija: kavējot holesterīna sintēzi, tiek ietekmēti dzimumhormoni un osteoporozes attīstība.

Tika atlasīta informācija par pacientiem, kuri lietoja statīnus; visiem šiem pacientiem tika aprēķināta vidējā statīnu ikdienas deva. Izmantojot loģistiskās regresijas analīzi, tika analizēts devas atkarīgais osteoporozes risks katram no sešiem statīnu veidiem atsevišķi.

Vispārējā pētījuma populācijā statīnu terapija bija saistīta ar augstāku osteoporozes iespējamību, salīdzinot ar kontroles grupu (OR=3,62; 95 % TI [3,55 – 3,69]; p<0,01). Osteoporozes saistība ar statīnu lietošanu bija devas atkarīga. Lietojot zemas statīnu devas (0 – 10 mg/dienā), osteoporozes iespējamība bija zemāka nekā kontroles grupā: lovastatīns (OR=0,39; 95 % TI [0,18 – 0,84]; p<0,05); pravastatīns (OR=0,68; 95 % TI [0,52 – 0,89]; p<0,01); simvastatīns (OR=0,70; 95 % TI [0,56 – 0,86]; p<0,01) un rosuvastatīns (OR=0,69; 95 % TI [0,55 – 0,87]; p<0,01). Savukārt lietojot dienā vairāk kā 40 mg simvastatīna (OR=1,64; 95 % TI [1,31 – 2,07]; p<0,01) vai vairāk kā 20 mg atorvastatīna (OR=1,78; 95 % TI [1,41 – 2,23; p<0,01) un rosuvastatīna (95 % TI [1,31; 95 % TI [1,31 – 3,18]; p<0,01), osteoporozes iespējamība ir lielāka, salīdzinot ar kontroles grupu.

Pētnieki secina, ka osteoporozes risks ir atkarīgs no statīnu devas. Pie zemām statīnu devām, osteoporozes risks ir zemāks nekā kontroles grupā, savukārt pie augstām devām, risks ir lielāks.

AVOTS: Leutner M, Matzhold C, Bellach L, et al. Diagnosis of osteoporosis in statin-treated patients is dose-dependent. Ann Rheum Dis. Published online September 26, 2019.