PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai kāda kompresijas terapijas stratēģija pēc varikozu vēnu ablācijas ir pārāka par citām?

Doctus
Šobrīd nav pietiekami pierādījumu par labu noteiktai kompresijas stratēģijai pēc varikozo vēnu ablācijas procedūras. Lai novērtētu vadošo pētnieku viedokli, veikta pētījumu meta-analīze, kurā novērtēta kompresijas terapijas stratēģija pacientiem, kuriem veikta endovenoza varikozo vēnu ablācija.

Meta-analīzei atlasīti 34 pētījumi ar pacientu iedalījumu pēc nejaušības principa no datu bāzēm MEDLINE, EMBASE, CENTRAL. Katrā no pētījumiem vismaz vienai pacientu grupai veikta ablācija. Kopumā pētījumos izmantotas vismaz 14 dažādi kompresijas palīglīdzekļi, izmantotas vismaz 6 dažādu spiedienu programmas 7 dažādos režīmos, un ilga sākot no 2 līdz 84 dienām.

Meta-analīzes autori secināja, ka nav pierādījumu par kādas vienas stratēģijas pārākumu pār citām, tāpēc klīniskajā praksē kompresijas terapiju pacientiem nozīmē atšķirīgi dažādos ārstniecības centros. Šobrīd nav pierādījumu par to, ka priekšroka dodama kādai konkrētai stratēģijai.

AVOTS: El-Sheikha J, Carradice D, Nandhra S, Leung C, Smith GE, Wallace T, Campbell B, Chetter IC. A systematic review of the compression regimes used in randomised clinical trials following endovenous ablation. Phlebology. 2016 May 12. pii: 0268355516648497.