PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai mājās kontrolēts asinsspiediens palīdz samazināt atkārtotu insultu risku?

Doctus
Adekvāta asinsspiediena kontrole samazina atkārtotu insultu risku. Tika veikts nejaušināta iedalījuma kontrolēts pētījums, lai novērtētu, vai mājās veikta asinspiediena kontrole palīdz samazināt asinsspiedienu pacientiem ar hipertensiju un insultu anamnēzē.

Mājās kontrolēts asinsspiediens ne vienmēr ļauj sasniegt mērķa rādītājus Mājās kontrolēts asinsspiediens ne vienmēr ļauj sasniegt mērķa rādītājus
Mājās kontrolēts asinsspiediens ne vienmēr ļauj sasniegt mērķa rādītājus
Pētījumā piedalījās 381 pacients (vidējais vecums bija 72 gadi) no ambulatorām un stacionārām insulta klīnikām, laika posmā 2007.gada 1.marts – 2009.gada 31.augusts. Gandrīz pusei pētījuma dalībnieku (47%, n=170) bija dažādas pakāpes invaliditāte pēc insulta. Visi pētījuma dalībnieki sākotnēji tika izmeklēti mājas vizītē un nejaušināti iedalīti divās grupās: viena grupa (n=187) veica asinsspiediena kontroli mājas apstākļos un otra grupa (n=194) saņēma parasto aprūpi. Tiem, kuri veica asinsspiediena novērtēšanu mājās, tika izsniegti asinsspiediena mēraparāti, viņi tika apmācīti ar to darboties, kā arī bija pieejama palīdzība pa tālruni. Dalībniekiem, kuriem regulāri asinsspiediena rādītāji bija virs mērķa rādītāja (>130/ 80 mmHg) ieteica sazināties ar ģimenes ārstu. Galvenais pētījuma iznākums bija sistoliskā asinsspiediena samazināšanās pēc 12 mēnešiem.

Neskatoties uz to, ka pacientiem intervences grupā biežāk nekā pacientiem kontroles grupā tika mainīta antihipertensīvā terapija pētījuma laikā (60,1% pret 47,6%; p=0,02), sistoliskā asinsspiediena samazinājums statistiski ticami neatšķīrās starp grupām (samērotā vidējā atšķirība bija 0,3 mmHg, 95% TI [-3,6 – 4,2 mmHg]). Apakšgrupu analīze uzrādīja statistiski nozīmīgu mijiedarbību starp nespēju insulta dēļ (p=0,03; 6 mēnešos) un sākotnējo asinsspiedienu (p=0,03; 12 mēnešos).

Pētnieki secināja, ka kopumā mājās uzraudzīts asinsspiediens neuzlabo asinsspiediena kontroli pacientiem ar hipertensiju un anamnēzē esošu insultu. Asinsspiediena samazināšanās tika novērota pacientiem ar nekontrolētu asinsspiedienu pētījuma sākumā un tiem, kuriem nebija invaliditāte insulta dēļ. 

Pirmavots: Sally KM, Hugh SM, Teck KK, et al. Home blood pressure monitoring with nurse-led telephone support among patients with hypertension and a history of stroke: a community-based randomized controlled trial. CMAJ November 5, 2012