PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vakcīna, kas pazemina holesterīnu pelēm, raisa cerību uz vakcīnu pret sirds un asinsvadu slimībām

Doctus
Vakcīna pret augsta līmeņa holesterīnu un artēriju sašaurināšanos (aterosklerozi) varētu būt nākamais pozitīvais rezultāts pēc atklātajiem pierādījumiem pētījumā ar pelēm. Šobrīd ir uzsākts 1.fāzes pētījums ar cilvēkiem.

Proproteīna pārveidotāji subtilisīns/ keksīna 9 tips (PCSK9) ir izrādījies daudzsološs hiperholesterinēmijas un aterosklerozes ārstēšanā. PCSK9 saistās ar zema blīvuma lipoproteīnu receptoru un pastiprina tā sadalīšanos, kas rezultējas ar zema blīvuma lipoproteīna holesterīna (ZBL) samazinātu klīrensu un paaugstinātu aterosklerozes risku. Šajā pētījumā tika novērtēta AT04 anti PCSK9 vakcīnas terapeitiskās iespējas aizsardzībai pret koronārās sirds slimību.

Kontroles un AT04A vakcīnas grupas peles 18 nedēļas tika barotas ar rietumu veida diētu. Antivielu titrs, lipīdu daudzums plazmā un iekaisuma marķieri tika monitorēti attiecīgi ar ELISA, FPLC un kompleksu imūnanalīzi. Aterosklerozes progresija tika novērtēta ar histoloģiskām analīzēm no aortas.

AT04A vakcīna izsauca augstu un pastāvīgu antivielu līmeni pret PCSK9, kas rezultējās ar nozīmīgu kopējā holesterīna samazinājumu (-53 %; p<0,001) salīdzinot ar kontroles grupu. Plazmas iekaisuma marķieri, tādi kā seruma amiloīds A, makrofāgu iekaisuma proteīns 1 β, no makrofāgiem iegūts hemokrīts, citokīnu cilmes šūnu faktors un vaskulārais endotēlija augšanas faktors A ievērojami samazinājās pelēm, kurām veica AT04A vakcināciju. AT04A vakcīnas izmantošana rezultējās ar ateroslerotisko bojājumu samazināšanos (-64 %, p<0,05), kā arī ar lielāku aortas segmentu bez bojājumiem (+119 %, p<0,05), salīdzinot ar kontroles grupu.

Pētnieki secina, ka AT04A vakcīna izraisa efektīvu imūno atbildi pret PCSK9 pelēm, nozīmīgi samazinot lipīdu daudzumu plazmā, sistēmisko un vaskulāro iekaisumu un aterosklerotiskos bojājumus aortā.

 

AVOTS: Landlinger C, Pouwer MG, Juno C, et al.  The AT04A vaccine against proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 reduces total cholesterol, vascular inflammation, and atherosclerosis in APOE*3Leiden.CETP mice. European Heart Journal, 2017