PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Venozās trombembolijas risks, lietojot hormonālo kontracepciju un nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus

Doctus
Venozās trombembolijas risks, lietojot hormonālo kontracepciju un nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus
Freepik.com
Pētījuma mērķis bija izpētīt hormonālās kontracepcijas un nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NSPL) vienlaicīgas lietošanas ietekmi uz venozās trombembolijas risku.

Šis bija nacionāla mēroga kohortas pētījums, kurā iekļāva visas 15 – 49 gadus vecas sievietes, kuras dzīvoja Dānijā laika periodā starp 1996. un 2017.gadu, kurām anamnēzē nebija venozu vai arteriālu trombotisku notikumu, ļaundabīgu audzēju, trombofīlijas, histerektomijas, bilaterālas oophorektomijas, sterilizācijas vai neauglības ārstēšanas (n=2 029 065).

Primārais pētījuma iznākums bija apakšējo ekstremitāšu dziļo vēnu trombozes vai plaušu embolijas diagnoze.

Starp 2,0 miljoniem sieviešu, kas tika novērotas 21,0 miljonu persongadu, tika novēroti 8710 vēnu trombembolijas gadījumi. Salīdzinot ar NSPL nelietotājām, NSPL lietošana bija saistīta ar venozā trombembolisma attīstību sievietēm, kuras nelietoja hormonālo kontracepciju (samērots sastopamības koeficients bija 7,2; 95 % TI [6,0 – 8,5]), sievietēm, kuras lietoja augsta riska hormonālo kontracepciju (samērots sastopamības koeficients bija 11; 95 % TI [9,6 – 12,6]), vidēja riska hormonālo kontracepciju (samērots sastopamības koeficients bija 7,9; 95 % TI [5,9 – 10,6]), un zema riska/ bez riska hormonālo kontracepciju (samērots sastopamības koeficients bija 4,5; 95 % TI [2,6 – 8,1]). Papildu venozā trombembolisma risks uz 100 000 sievietēm pirmās NSPL lietošanas nedēļas laikā, salīdzinot ar NSPL nelietotājām, bija 4 (95 % TI [3 – 5]) sievietēm, kuras nelietoja hormonālo kontracepciju,  23 (95 % TI [19 – 27]) sievietēm, kuras lietoja augsta riska hormonālo kontracepciju, 11 (95 % TI [7 – 15]) tām, kuras lietoja vidēja riska hormonālo kontracepciju un 3 (95 % TI [0 – 5]) tām, kuras lietoja zema riska/ bez riska hormonālo kontracepciju.

NSPL lietošana bija pozitīvi saistīta ar venozās trombembolijas attīstību sievietēm reproduktīvā vecumā. Papildu venozo trombembolijas gadījumu skaits, lietojot NSPL, salīdzinot ar nelietošanu, bija ievērojami lielāks, vienlaikus lietojot augsta/vidēja riska hormonālo kontracepciju, salīdzinot ar vienlaicīgu zema/bez riska hormonālās kontracepcijas lietošanu. Sievietes, kurām nepieciešama gan hormonālā kontracepcija, gan regulāra NSPL lietošana, jāveic papildus novērošana un uzraudzība uz trombemboliskiem notikumiem.

AVOTS: Meaidi A, Mascolo A, Sessa M, et al. Venous thromboembolism with use of hormonal contraception and non-steroidal anti-inflammatory drugs: nationwide cohort study. BMJ 2023;382:e074450