PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Veselīgs uzturs, lasīšana un sports veicina bērnu spriešanas prasmes

Doctus
Veselīgs uzturs, lasīšana un sports veicina bērnu spriešanas prasmes
Freepik.com
Uzlabota vispārējā uztura kvalitāte un samazināts sarkanās gaļas patēriņš, kā arī palielināts laiks, kas veltīts lasīšanai un organizētiem sporta veidiem, pirmajos divos skolas gados uzlaboja bērnu spriešanas prasmes.

Pētījumā tika analizēta kombinētas uztura un fizisko aktivitāšu intervences ietekme uz bērnu izziņu un to, vai uztura kvalitātes, fiziskās aktivitātes, mazkustīgas uzvedības un mazkustīgā laika izmaiņas ir saistītas ar izziņas izmaiņām.

Tika veikts 2 gadus ilgu nerandomizēts kontrolēts pētījums, kurā piedalījās 504 bērni vecumā no 6 līdz 9 gadiem. Bērni tika iedalīti kombinētajā uztura un fizisko aktivitāšu intervences grupā (n = 237) vai kontroles grupā (n = 160).

Intervences grupas bērniem un viņu vecākiem 2 gadu intervences periodā bija sešas uztura konsultācijas sesijas 30 – 45 min un sešas fizisko aktivitāšu konsultāciju sesijas 30 – 45 min. Tāpat bērni tika mudināti piedalīties pēc skolas fizisko aktivitāšu pulciņos. Izziņa tika novērtēta, izmantojot Raven's krāsainās progresīvās matricas. Uztura faktori tika novērtēti pēc 4 dienu pārtikas ierakstiem un aprēķināts Baltijas jūras diētas rādītājs (BSDS) kā uztura kvalitātes rādītājs. Fiziskās aktivitātes un mazkustīguma laiks tika novērtēti ar kombinētu sirdsdarbības un ķermeņa kustību monitoringu, fiziskās aktivitātes un mazkustības uzvedības veidi tika novērtēti ar anketu.

Intervence neietekmēja izziņu. Palielināts BSDS un zema tauku satura piena patēriņš, kā arī samazināts sarkanās gaļas un desu patēriņš bija saistīts ar labākām izziņas spējām 2 gadu laikā. Palielināts laiks organizētam sportam un lasīšanai bija pozitīvi saistīts ar izziņas spējām, savukārt neuzraudzītas fiziskās aktivitātes, datora lietošana un rakstīšana bija negatīvi saistīti ar izziņu.

Augošu bērnu dzīvē uztura un fizisko aktivitāšu iejaukšanās ir tikai viens no faktoriem, kas ietekmē dzīvesveidu un spriešanas prasmes. Pamatojoties pētījuma rezultātis, ieguldījumi veselīgā uzturā un bērnu mudināšana lasīt ir labvēlīgi bērnu domāšanas prasmju attīstībai. Turklāt iesaistīšanās organizētos sporta veidos uzlabo spriešanas prasmes.

AVOTS: Naveed S, Sallinen T, Eloranta AM, et al. Effects of 2‐year dietary and physical activity intervention on cognition in children—a nonrandomized controlled trial. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2023