PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Krila eļļa būtiski nemazina sāpes ceļa locītavas osteoartrozes pacientiem

E. Vaska
Krila eļļa būtiski nemazina sāpes ceļa locītavas osteoartrozes pacientiem
Freepik
Ceļa locītavas osteoartroze (OA) skar aptuveni 654 miljonus cilvēku visā pasaulē, un tā ir visticamākā diagnoze 45 gadus veciem vai vecākiem pacientiem, kuriem ir ar aktivitāti saistītas ceļa locītavas sāpes bez rīta stīvuma vai tas ir mazāks par 30 minūtēm. [1]

Ceļa locītavas osteoartroze (OA) skar aptuveni 654 miljonus cilvēku visā pasaulē, un tā ir visticamākā diagnoze 45 gadus veciem vai vecākiem pacientiem, kuriem ir ar aktivitāti saistītas ceļa locītavas sāpes bez rīta stīvuma vai tas ir mazāks par 30 minūtēm[1]

Kaut arī sākotnējie pierādījumi liecināja, ka krila eļļas lietošana sāpes ceļa locītavā mazina, tā ietekme uz ceļa OA joprojām pilnībā nav skaidra. Pētījuma dati liecina, ka indivīdiem ar ceļa OA ar ievērojamām sāpēm un magnētiskās rezonanses (MR) attēlos pierādītu sinovītu, 2 g/d krila eļļa nemazina ceļa locītavas sāpes, salīdzinot ar placebo. [2]

Pētījuma mērķis un nozīme

Apmēram 5 % no visiem primārās aprūpes apmeklējumiem pieaugušajiem ir saistīti ar ceļa locītavas sāpēm. [1] Ceļa locītavas OA izraisa invaliditāti, un tam ir tikai dažas efektīvas ārstēšanas metodes. Pētījuma mērķis bija novērtēt krila eļļas efektivitāti salīdzinot ar placebo, cilvēkiem ar ievērojamām ceļa locītavas sāpēm pie OA, kam MR konstatēts izsvīdums ceļa locītavā. [2]

Atlases kritēriji un pētījuma rezultāti

Daudzcentru, nejaušināts, dubultmaskēts, ar placebo kontrolēts klīniskais pētījums notika piecās Austrālijas pilsētās no 2016. gada decembra līdz 2019. gada jūnijam; pēdējā pārraudzība notika 2020. gada 7. februārī. Tika reģistrēti dalībnieki ar klīnisku ceļa locītavas OA: ar ievērojamām sāpēm un MR attēlos pierādītu izsvīdumu ceļa locītavā – sinovītu.

No 262 nejaušināti atlasītiem dalībniekiem (vidējais vecums 61,6 [] gadi; 53 % sieviešu) 222 (85 %) pabeidza pētījumu. 24 nedēļu laikā tika lietota 2g/d krila eļļas, kas nemazināja ceļa locītavas sāpes, salīdzinot ar placebo (vidējās izmaiņas vizuālā analogā skalā [] –19,9 [] pret –20,2 []; vidējā atšķirība starp grupām – 0,3; 95% ticamības intervāls, – 6,9 līdz 6,4).

Par vienu vai vairākām blakusparādībām ziņoja 51 % krila eļļas grupā (67/130) un 54 % placebo grupā (71/132) esošie pētījuma dalībnieki. Visbiežāk novērotās nevēlamās blakusparādības bija muskuļu, skeleta  un saistaudu problēmas, kas 32 reizes attīstījās krila eļļas pacientu grupā un 42 reizes placebo grupā, tostarp ceļa sāpes (n = 10 ar krila eļļu; n = 9 ar placebo), apakšējās ekstremitātes sāpes (n = 1 ar krila eļļu; n = 5 ar placebo) un gūžas sāpes (n = 3 ar krila eļļu; n = 2 ar placebo).

Literatūra

  1. Duong V, Oo WM, Ding C, et al. Evaluation and Treatment of Knee Pain. JAMA. October 24/31, 2023. 2023;330(16):1568-1580. doi:10.1001/jama.2023.19675. jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2811009
  2. Laslett LL, Scheepers LEJM, Antony B, et al. Krill Oil for Knee OsteoarthritisA Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online May 22, 2024. doi:10.1001/jama.2024.6063. jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2819125