PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kumulatīvās incidences un primāras atvērta kakta glaukomas smaguma pakāpes novērtējums pacientiem ar okulāru hipertensiju

Doctus
Kumulatīvās incidences un primāras atvērta kakta glaukomas smaguma pakāpes novērtējums pacientiem ar okulāru hipertensiju
Pixabay.com
Okulāra hipertensija ir svarīgs primāras atvērta kakta glaukomas riska faktors. Dati no ilgtermiņa pacientu novērošanas var būt noderīgi, lai lemtu par okulāras hipertensijas pacientu pārvaldību.

Šā pētījuma mērķis bija noskaidrot kumulatīvo incidenci un primāras atvērta kakta glaukomas smaguma pakāpi pacientiem pēc 20 gadu ilga novērošanas perioda, kuri piedalījās Okulārās hipertensijas terapijas pētījumā (Ocular Hypertension Treatment Study, OHTS). Pacienti no OHTS tika novēroti no 1994. gada februāra līdz 2008. gada decembrim 22 klīnikās ASV. Dati tika ievākti pēc 20 gadus ilga novērošanas perioda (no 2016.gada janvāra līdz 2019.gada aprīlīm) vai divu gadu laikā pēc pacienta nāves.

No 1994. gada februāra līdz 2002. gada jūnijam (1. fāze), dalībnieki tika pēc nejaušības principa iedalīti divās grupās – pirmā saņēma acs spiedienu samainošu līdzekli (medikamentu grupa), otrā tika stingri novērota (novērošanas grupa). No 2002. gada jūnija līdz 2008. gada decembrim (2. fāze), abas grupas saņēma hipotensīvo terapiju. Sākoties 2009. gadam, ārstēšanas izvēle vairs netika noteikta pēc pētījuma protokola vajadzībām. No 2016. gada janvāra līdz 2019. gada aprīlim (3. fāze), dalībnieki tika oftalmoloģiski izvērtēti un noteikta to redzes funkcija. Pētījuma galvenie iznākumi bija 20 gadu kumulatīvā incidence un primāras atvērta kakta glaukomas smaguma pakāpe vienā vai abās acīs pēc pielāgotā ekspozīcijas laika.

Pirmajā pētījuma fāzē piedalījās 1636 pacienti, vidējais vecums 55,4 (9,6) gadi, 931 (56,9 %) sievietes. No šiem pētījuma dalībniekiem, 483 (29, 5 %) attīstījās primāra atvērtā kakta glaukoma vienā vai abās acīs (nepielāgota incidence). Pielāgojot ekspozīcijas laiku, 20 gadu kumulatīvā incidence bija 45, 6 % (95 % TI, 42,3–48,8 %) starp visiem pētījuma dalībniekiem, 49,3 % (95 % TI, 44,5–53,8 %) starp pacientiem novērojumu grupā un 41,9 % (95 % TI, 37,2–46,3 %) medikamentu grupā. 20 gadu kumulatīvā incidence redzes lauka zudumam bija 25,2 % (95 % TI, 22,5–27,8 %). Izmantojot 5–faktoru izejas līnijas modeli, primāras atvērta kakta glaukomas kumulatīvā incidence starp dalībniekiem zemās, vidējās un augsta riska tercilēs bija, respektīvi, 31,7 % (95 % TI, 26,4–36,6 %), 47,6 % (95 % TI, 41,6–53,0 %) un 59,8 % (95 % TI, 53,1–65,5 %).

Avots: Kass MA, Heuer DK, Higginbotham EJ, et al. Assessment of Cumulative Incidence and Severity of Primary Open-Angle Glaucoma Among Participants in the Ocular Hypertension Treatment Study After 20 Years of Follow-up. JAMA Ophthalmol. Published online April 15, 2021. doi:10.1001/jamaophthalmol.2021.0341