PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Laika logs labvēlīgākajam iznākumam pēc intracerebrālas hemorāģijas

Doctus
Laika logs labvēlīgākajam iznākumam pēc intracerebrālas hemorāģijas
Pixabay.com
Intracerebrāla hemorāģija (ICH) ir nāvējošākais no insulta veidiem un mirstības rādītāji ir īpaši augsti starp ICH, kas saistīti ar antikoagulantu lietošanu. Līdz šim nav pētīts, vai pastāv konkrēta laika loga atkarīgs ārstēšanas efekts “no durvīm līdz ārstēšanai” (door–to–treatment, DTT) klīniskajā praksē.

Šā pētījuma mērķis bija izvērtēt, vai DTT laiks ir saistīts ar klīnisko iznākumu pacientiem ar antikoagulantu asociētu ICH, kas ārstēti ar antidotu palīdzību. Šajā kohortas pētījumā tika iekļauti pacienti ar ICH, kas 24 h laikā kopš simptomu sākšanās hospitalizēti 465 ASV slimnīcās laikā no 2015.–2021.gadam.

No 9492 pacientiem ar ICH 44,6 % bija sievietes, vidējais vecums bija 77 gadi.  Antikoagulanta darbību apturošu medikamentu saņēma 7469 (78, 7 %) jeb 4616 no 5429 (85, 0 %) varfarīna lietotāji un 2856 no 4069 (70,2 %) TOAK lietotāji. Tiem pacientiem, kam bija pieejama informācija, vidējais laika periods no simptomu sākuma līdz ārstēšanas saņemšanai bija 232 (142–482) minūtes un vidējais DTT laiks bija 82 (58–117) minūtes; DTT laiks zem 60 minūtēm fiksēts 1449 (27,7 %) pacientu. DTT laiks 60 minūtes vai mazāk ir saistīts ar samazinātu mirstību un izrakstīšanu no slimnīcas (pielāgotā iespēju attiecība 0,82; 95 % TI 0,69–0,99), bet ne ar atšķirībām funkcionālā iznākumā (t.sk. modificētā Rankina skalā 0–3 punkti; pielāgotā iespēju attiecība 0,91; 95 % TI 0,67–1,24).

Agrīnāka antikoagulācijas procesa pārtraukšana saistīta ar labāku izdzīvotību pacientiem ar ICH.

Avots: Sheth KN, Solomon N, Alhanti B, et al. Time to Anticoagulation Reversal and Outcomes After Intracerebral Hemorrhage. JAMA Neurol. Published online February 09, 2024. doi:10.1001/jamaneurol.2024.0221