PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Metformīna un statīnu efekts vīriešiem ar kastrācijas rezistentu metastātisku prostatas vēzi: sekundāro datu analīze

Doctus
Metformīna un statīnu efekts vīriešiem ar kastrācijas rezistentu metastātisku prostatas vēzi: sekundāro datu analīze
Pixabay.com
Līdz šim metformīna un statīnu ietekme uz vispārējo dzīvildzi pacientiem ar kastrācijas rezistentu prostatas vēzi nav līdz galam noteikta. Tāpēc, lai rastu pierādījumus metformīna un statīnu pievienošanai terapijā šai pacientu grupai, kas saņem abiraterona acetātu un prednizolonu (AAP), tika veikta sekundāra datu analīze iepriekš veiktiem pētījumiem.

Pētījuma dalībnieki no COU–AA–301 un COU–AA–302 pētījumiem tika stratificēti pēc metformīna un statīnu lietošanas datiem. Lai noteiktu riska attiecības, tika izmantots Cox proporcionālo risku modelis. Tāpat tika izmantots nejaušināšanas efektu modelis, lai aprēķinātu kopējo risku attiecību. PSA rādītāju atbildreakcija (PSA–RR) tika salīdzināta ar Chi χ² testu.

COU–AA–30–AAP pētījumā metformīna lietošana tika saistīta ar uzlabojumiem PSA–RR (41,1 % pret 28,6 %), bet ne ar garāku dzīvildzi. COU–AA–302–AAP metformīns uzrādīja labākus dzīvildzes rādītājus (pielāgotā risku attiecība 0,69, 95 % TI 0,48–0,98) un uzlabojumus PSA–RR (72,7 % pret 60,0 %). COU–AA–302–P arī tika atrasta saikne metformīnam ar garāku pacienta dzīvildzi (pielāgotā riska attiecība 0,66, 95 % TI 0,47–0,93). Dati par statīnu lietošanas efektu bija dažādi, atkarībā no pētījuma, bet dzīvildzes uzlabojumu vēroja COU–AA–301–AAP pētījumā (pielāgotā risku attiecība 0,76, 95 % TI 0,62–0,93).

Kaut arī ar ierobežojumiem post–hoc apakšanalīžu kontekstā, gan metformīns, gan statīni bija saistīti ar pagarinātu dzīvildzi pacientiem ar kastrācijas rezistentu metastazējošu prostatas vēzi un uzlabojumiem PSA–RR, kombinējot terapiju ar abiraterona acetātu un prednizolonu.

Avots: Wilson, B. E., Armstrong, A. J., de Bono, J., Sternberg, C. N., Ryan, C. J., Scher, H. I., Smith, M. R., Rathkopf, D., Logothetis, C. J., Chi, K. N., Jones, R. J., Saad, F., De Porre, P., Tran, N., Hu, P., Gillessen, S., Carles, J., Fizazi, K., & Joshua, A. M. (2022). Effects of metformin and statins on outcomes in men with castration-resistant metastatic prostate cancer: Secondary analysis of COU-AA-301 and COU-AA-302. European journal of cancer (Oxford, England : 1990), S0959-8049(22)00205-2. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2022.03.042