PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Miokardīta gadījumu ziņojumi pēc mRNS Covid–19 vakcinācijas ASV

Doctus
Miokardīta gadījumu ziņojumi pēc mRNS Covid–19 vakcinācijas ASV
Pixabay.com
Vakcinācija pret Covid–19 nodrošina skaidrus un nepieciešamus sabiedriskās veselības ieguvumus, bet protams, jāņem vērā arī potenciālie riski. Lai apzinātu ziņojumus par miokardītiem pēc Covid–19, tika veikts pēc vakcinācijas miokardītu gadījumu aprakstošs pētījums par 192 405 448 cilvēkiem vecumā no 12 gadiem, kas saņēmuši Covid–19 vakcināciju.

Ziņojumi par blakusparādībām tika apkopoti VAER (Vaccine Adverse Event Reporting System) sistēmā. Personām, kas bija jaunāki par 30 gadiem, tika veikts medicīnisko ierakstu pārskats un veiktas klīnicistu intervijas, lai aprakstītu klīnisko gadījumu, diagnostiskos testa rezultātus, ārstēšanu un agrīnus iznākumus.

No 192 405 448 personām, kas kopā saņēma 354 100 854 mRNS Covid–19 vakcināciju, tika ziņots par 1991 ziņojums par miokardītu, un 1626 no tiem atbilda miokardīta gadījuma definīcijai. No šiem miokardītu gadījumiem, vidējais pacienta vecums bija 21 gads (IQR, 16–30 gadi) un vidējais laiks līdz simptomu sākumam bija 2 dienas pēc vakcinācijas (IQR, 1–3 dienas). No visiem miokardīta gadījumiem, 82 % bija vīriešiem. Miokardīta gadījumi biežāki bija pēc otrās vakcinācijas devas. Miokardītu gadījumi vecuma grupā zem 30 gadiem bija 826 – no šiem gadījumiem 792 no 809 (98 %) bija paaugstināts troponīnu līmenis, 569 no 794 (72 %) bija patoloģisks EKG un 223 no 312 (72 %) bija konstatētas izmaiņas sirds magnētiskās rezonanses izmeklējumā. Apmēram 96 % (784 no 813) tika hospitalizēti un 87 % (577 no 661) veselības traucējumi tika atrisināta līdz izrakstīšanās brīdim. Biežāk saņemtā ārstēšana bija ar nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem. (589 no 676; 87 %).

Balstoties uz pasīvās novērošanas datiem ASV, miokardīta risks pēc mRNS Covid–19 vakcīnas ir augstāks noteiktā vecuma un dzimuma struktūrā, pieaugot riskam pēc otrās devas. Šos riskus jāņem vērā, izvēloties vakcīnas veidu noteiktā vecuma un dzimuma kategorijā.

Avots: Oster ME, Shay DK, Su JR, et al. Myocarditis Cases Reported After mRNA-Based COVID-19 Vaccination in the US From December 2020 to August 2021. JAMA. 2022;327(4):331–340. doi:10.1001/jama.2021.24110