PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ožas traucējumi un galvas traumas anamnēzē: vai pastāv saistība?

Doctus
Ožas traucējumi un galvas traumas anamnēzē: vai pastāv saistība?
Pixabay.com
Traumatisks smadzeņu bojājums tiek saistīts ar īstermiņa ožas traucējumiem, bet līdz šim maz pētīta galvas traumu (tajā skaitā atkārtotu) ietekme uz subjektīviem un objektīviem ožas traucējumiem ilgtermiņā.

Lai rastu atbildes uz nezināmo, tika veikts prospektīvs kohortas pētījums ar 5951 dalībnieku, kas jau piedalījās ARIC jeb Aterosklerozes riska sabiedrības pētījumā. Galvas traumas tika uzskaitītas pēc pacienta ziņotajām un pēc SSK–10 klasifikācijas kodiem. Pacientiem ožas traucējumi tika novērtēti pēc subjektīvām sūdzībām (Vai jūs ciešat no ožas zuduma vai ievērojami samazinātas ožas?), kā arī objektīvās atradnes (12 vienību smaržas kociņu identificēšanas tests).

Pētījuma dalībnieki bija vidēji 75,6 gadus veci, no tiem 58,8 % sievietes. No 5951 pētījuma dalībnieka, 28 % jeb 1666 bija galvas traumas anamnēzē. Tie, kam anamnēzē bijusi galvas trauma, par ožas traucējumiem sūdzējās drīzāk, nekā tie, kam galvas traumas dzīves laikā nav bijušas (24 % vs 20 %; atšķirība 4 %; 95 % TI 1–6 %). Šiem pacientiem biežāk novēroja objektīvu anosmiju (15 % vs 13 %; atšķirība 2 %; 95 % TI 0,1–4 %), bet bija sakritība starp subjetīvām un objektīvām sūdzībām (72 % vs 77 %; atšķirība -5 %; 95 % TI -8–-3 %).

Pēc loģistiskās regresijas modeļu izmantošanas un rezultātu pielāgošanas pēc sociodemogrāfiskajiem faktoriem un blakusslimībām (t.sk. kognitīvo statusu), dalībnieki ar galvas traumu anamnēzē, īpaši gadījumos ar divām vai vairākām traumas epizodēm vai smagāku galvas traumu drīzāk ziņoja par subjektīviem ožas funkcijas traucējumiem, kā arī drīzāk tika konstatēta arī objektīva ožas traucējumu atradne, salīdzinot ar tiem, kam galvas traumas nav bijušas. Vēl der pieminēt, ka pētījuma dalībniekiem ar galvas traumu bija raksturīgi savas subjektīvās ožas funkcijas problēmas vai nu pārspīlēt, vai novērtēt par zemu. Tas norāda, ka objektīvas ožas funkcijas izvērtēšanas metodes šajā populācijā ir nepieciešamas.

Avots: Schneider ALC, Gottesman RF, Mosley TH, et al. Associations of Prior Head Injury With Olfaction in Older Adults: Results From the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online July 21, 2022. doi:10.1001/jamaoto.2022.1920