PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pašnāvību un mirstības riski transpersonu vidū: pētījums Dānijā

Doctus
Pašnāvību un mirstības riski transpersonu vidū: pētījums Dānijā
Pixabay.com
Līdz šim pētījumos izteikts pieņēmums, ka transpersonām ir lielāks suicīda un mirstības risks nekā vispārējai populācijai, taču lielapjoma populācijas pētījumu šajā virzienā nebija.

Tāpēc Dānijā organizēts valsts mēroga retrospektīvs kohortas pētījums par visiem 6 657 456 iedzīvotājiem, kuri bijuši vismaz 15 gadus veci, dzimuši un dzīvojuši Dānijā no 1980. gada līdz 2021. gadam. Pētījuma laikā centās noskaidrot, vai transpersonām ir lielāks suicīda mēģinājuma un mirstības risks nekā tiem, kas nav transpersonas. Transpersonas identitāti noteica pēc valsts slimnīcu ierakstiem reģistros un administratīvajiem ierakstiem pēc legālas dzimuma maiņas. Galvenais pētījuma mērījums: suicīda mēģinājums, pabeigts suicīds un nāves gadījumi jebkura iemesla dēļ. Tika noteikta pielāgotā sastopamības rādītāja attiecība (aIIR) ar 95 % TI, analīzē ņemot vērā kalendāro periodu, dzimumu dzimšanas brīdī un vecumu.

6 657 456 pētījuma dalībnieki (dzimšanas brīdī 50 % vīriešu) tika novēroti 171 023 873 persongadus. No tiem 3759 (0,06 %; dzimšanas brīdī 52,5 % vīriešu) tika identificēti kā transpersonas ar vidējo vecumu 22 gadi (IQR 18—31 gads) un novēroti 21 404 persongadus. Šajā laikā tika fiksēti 92 suicīda mēģinājumi, 12 pabeigti suicīdi un 245 ar suicīdu nesaistītas nāves gadījumi. Standartizētais suicīda mēģinājumu rādītājs uz 100 000 persongadiem bija 498 transpersonu gadījumā un 71 ne–transpersonām (aIRR 7,7; 95 % TI 5,9—10,2). Standartizētais suicīda mirstības risks uz 100 000 persongadiem bija 75 transpersonām un 21 ne–transpersonām (aIRR 3,5; 95 % TI 2,0—6,3). Turklāt tika konstatēts, ka arī ar suicīdu nesaistītu nāves gadījumu skaits transpersonām ir lielāks (2380 vs. 1310 uz 100 000 persongadiem; aIIR 1,9; 95 % TI 1,6—2,2), tāpat arī visu iemeslu mirstības rādītājs (2559 vs. 1331 uz 100 000 persongadiem; aIRR 2,0; 95 % TI 1,7—2,4). Lai gan 42 gadus ilgajā novērošanas periodā suicīda mēģinājumu un mirstības sastopamība mazinājās, ievērojami augsta tā saglabājusies arī 2021. gadā.

Šā pētījuma rezultāti apstiprina pieņēmumu, ka transpersonām ir lielāks pašnāvības mēģinājumu, pašnāvību un visu iemeslu mirstības risks nekā ar iedzīvotājiem, kas nav transpersonas.

AVOTS: Erlangsen A, Jacobsen AL, Ranning A, et al. Transgender Identity and Suicide Attempts and Mortality in Denmark. JAMA, 2023; 329(24): 2145–2153. doi:10.1001/jama.2023.8627