PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Saistība starp urīna nesaturēšanu un kritieniem: sistemātisks pārskats un meta–analīze

Doctus
Saistība starp urīna nesaturēšanu un kritieniem: sistemātisks pārskats un meta–analīze
Pixabay.com
Dzīvildzes pagarināšanās ir iemesls arī dažādu geriatrisku sindromu attīstībai. Kritienu risks ir viens no tiem. Pierādīts, ka puse no senioriem, kas piedzīvojuši kritienu, gada laikā negatīvo pieredzi atkārto. Pēc PVO datiem, apmēram 28–35 % cilvēku virs 65 gadu vecuma krīt katru gadu, un kritienu izplatība aug līdz ar katru nodzīvoto gadu.

Novērtēt asociāciju starp kritieniem un citiem geriatriskiem sindromiem ir klīniski svarīgi. Daži epidemioloģiskie pētījumi ir vērtējuši urīna inkontinences (UI) ietekmi uz kritieniem, bet rezultāti, balstoties uz vecumu, dzimumu un kritienu definīciju nav bijuši viennozīmīgi. Tāpēc šā pētījuma autori veica meta–analīzi, lai noskaidrotu, vai šī saistība starp kritieniem un UI pastāv un kā šo saistību ietekmē apakšgrupu analīze, ņemot vērā pacienta vidējo vecumu, dzimumu, kritiena definīciju un UI tipu.

Pētnieki meklēja atbilstīgu literatūru dažādās zinātniskajās datu bāzēs, t.sk. PubMed un EMBASE, meklēšanā izmantojot dažādus terminus, kas saistīti ar kritieniem un UI. Balstoties uz pētījumos iegūtajiem rezultātiem, tika kalkulēta kopējā iespēju attiecība (odds ratio, OR) kritieniem ar 95 % ticamības intervālu, izmantojot Mantel–Haenszel metodi. Šajā meta–analīzē tika iekļauti 38 pētījumi par kopā 230 129 dalībniekiem. UI statistiski ticami saistījās ar kritienu risku (OR, 1,62; 95 % TI, 1,45–1,83). Apakšgrupu analīze, balstoties uz dalībnieku vecumu un dzimumu, atklāja būtisku asociāciju starp UI un kritieniem vecāka gadagājuma (≥65 gadi) dalībniekiem (OR, 1,59; 95 % TI, 1,31–1,93) un gan vīriešiem (OR, 1,88; 95 % TI, 1,57–2,25), gan sievietēm (OR, 1,41; 95 % TI, 1,29–1,54). Apakšgrupu analīze, balstoties uz kritienu definīciju, atklāja nozīmīgu asociāciju starp UI un kritieniem (≥ 1 kritiens) (OR, 1,61; 95 % TI, 1,42–1,82) un rekurentiem kritieniem (≥ 2 kritienu gadījumi) (OR, 1,63; 95 % TI, 1,49–1,78). Ņemot vērā UI tipu, statistiski nozīmīga saistība bija starp tiem UI un kritienu gadījumiem, kad UI bija neatliekamības tipa (OR, 1,76; 95 % TI, 1,15–1,70) vai stresa tipa (OR, 1,73; 95 % TI, 1,39–2,15).

Šī meta–analīze, kas tika veikta balstoties uz publicētās literatūras pārskatos iegūtiem pierādījumiem, skaidri demonstrē to, ka UI ir ievērojams riska faktors kritieniem abiem dzimumiem vecāka gadagājuma cilvēku populācijā.

Avots: Moon S, Chung HS, Kim YJ, Kim SJ, Kwon O, Lee YG, Yu JM, Cho ST. The impact of urinary incontinence on falls: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021 May 19;16(5):e0251711. doi: 10.1371/journal.pone.0251711. PMID: 34010311.