PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sāls patēriņš dietā un asinsspiediena izmaiņas

Doctus
Sāls patēriņš dietā un asinsspiediena izmaiņas
Pixabay.com
Kāda ir sāls pateriņa ietekme uz asinsspiedienu vidēja vecuma un senioru vidū? Vai rekomendācijas diētai ar samazinātu sāls daudzumu sniedz vērā ņemamu klīnisko ieguvumu? To skaidroja pētnieki ASV.

Pētījums norisinājās laikā no 2021.–2023.gadam, iekļaujot 213 dalībniekus no 50–75 gadiem ar normotensiju (25 %), kontrolētu hipertensiju (20 %), nekontrolētu hipertensiju (31 %) un neārstētu hipertensiju (25 %). Pētījuma sākumā tika noteikts asinsspiediens, kāds ir ikdienā, lietojot savu ierasto diētu. Pēc tam dalībnieki tika iedalīti vai nu augsta sāls patēriņa diētas grupā (vidēji 2200 mg sāls dienā papildu jau esošajai diētai) vai zema sāls pāteriņa grupā (vidēji 500 mg sāls dienā), lietojot šādu diētu vienu nedēļu. Pacientiem tika veikti 24 h asinsspiediena mērījumi, individuāli asinsspiediena mērījumi un pulsa spiediena mērījumi, aprēķināti vidējie rādītāji.

Starp 213 dalībniekiem, kas pabeidza pētījumu, vidējais vecums bija 61 gads, 65 % sievietes. Pirms intervences sākuma, vidējais asinsspiediena rādītājs starp sadalītajām grupām nebija ar statistiski nozīmīgu atšķirību. Salīdzinājumā ar augsta sāls patēriņa diētu, zema sāls patēriņa diēta inducēja vidējā arteriālā asinsspiediena samazinājumu 73, 4 % pētījuma dalībniekiem. Ierasti izmantotais 5 mmHg un vairāk kritērijs vidējā arteriālā asinsspiediena atšķirībās 46 % no dalībniekiem klasificēja kā “uz sāli jutīgus”. Pirmās intervences nedēļas beigās vidējā sistoliskā TA atšķirība starp grupām bija 8 mmHg (95 % TI 4–11 mmHg; p < 0,001), kas lielākoties bija līdzīgs starp apakšgrupām (vecums, dzimums, rase, hipertensija, izejas TA rādītāji, diabēts, ĶMI).

Samazinot sāls patēriņu diētā ievērojami samazinājās asinsspiediens lielākai daļai vidēja un senioru vecuma pētījuma dalībnieku. Asinsspiediena kritums bija neatkarīgs no hipertensijas statusa un antihipertensīvo medikamentu izmantošanas, bija līdzvērtīgs starp grupām un neveicināja nevēlamu blakņu attīstību.

Avots: Gupta DK, Lewis CE, Varady KA, et al. Effect of Dietary Sodium on Blood Pressure: A Crossover Trial. JAMA. Published online November 11, 2023. doi:10.1001/jama.2023.23651