PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Socioekonomiskie indikatori kā prognostisks faktors depresijas ārstēšanā

Doctus
Socioekonomiskie indikatori kā prognostisks faktors depresijas ārstēšanā
Pixabay.com
Socioekonomiskie faktori ir saistīti ar depresijas izplatību, bet šo faktoru saistība ar slimības prognozi nav zināma. Izpratne par socioekonomisko faktoru ietekmi uz depresijas gaitu var palīdzēt izprast un labāk un pārvaldīt depresijas ārstēšanu.

Lai noskaidrotu, vai nodarbinātības līmenis, finansiālās iespējas, dzīvesvietas faktori un izglītības līmenis kā neatkarīgi faktori no terapijas izvēles ietekmē ārstēšanas iznākumu depresijas pacientiem, kuri tiek ārstēti primārā aprūpē, veikta meta–analīze, iekļaujot nejaušinātus klīniskos pētījumus par šo tēmu. Analīzē netika pieņemti tie pētījumi, kur pacientiem depresijas simptomi bija radušies sekundāri uz personības vai pshihotiskas slimības vai neiroloģisku traucējumu fona. Tāpat netika iekļauti tie pētījumi, kur analizēja bērnus un pusaudžus. Kā galvenais pētījuma iznākums bija depresijas simptomi 3–4 mēnešus pēc sākuma izvērtēšanas.

Šis sistēmiskais pārskats un individuālā pacientu datu meta–analīze identificēja derīgus deviņus pētījumus, kas sniedza datus par 4864 pacientiem (vidējais vecums 42,5 gadi, 67,4 % sievietes). Divu pakāpju nejaušības efektu meta–analīzes gala punkta depresīvo simptomu skalas rezultāti bija par 28 % (95 % TI 20–36 %) augstāki nenodarbinātiem pacientiem, salīdzinājumā ar nodarbinātiem pacientiem un par 18 % zemāks (95 % TI 6–30 %) pacientiem, kam pašiem pieder savs īpašums, salīdzinājumā ar tiem, kas dzīvo ar ģimeni, draugiem, hosteļos vai ir bez dzīvesvietas. Finaniālais stāvoklis un izglītības līmenis uzrādīja neatkarīgu asociāciju ar ārstēšanas iznākumu, bet pēc klīnisko prognostisko faktoru pielāgošanas šai asociācijai nesaglabājās liela statistiska ticamība.

Šie rezultāti rāda, ka bezdarbnieka statuss nozīmē sliktāku depresijas ārstēšanas iznākumu, bet piederība konkrētai dzīvesvietai šo iznākumu uzlabo. Pārskata autori aicina palīdzēt pacientam un aicināt pievērst uzmanību nodarbinātības statusa maiņai, kā arī sakārtot dzīvesvietas jautājumu, lai depresijas ārstēšana un iznākums būtu labāks.  

Avots: Buckman JEJ, Saunders R, Stott J, et al. Socioeconomic Indicators of Treatment Prognosis for Adults With Depression: A Systematic Review and Individual Patient Data Meta-analysis. JAMA Psychiatry. Published online March 09, 2022. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.0100