PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai aspirīns zemās devās var apturēt ar vecumu saistītas makulas deģenerācijas progresiju?

Doctus
Vai aspirīns zemās devās var apturēt ar vecumu saistītas makulas deģenerācijas progresiju?
Pixabay.com
Ar vecumu saistīta makulas deģenerācija (VMD) ir viens no vadošajiem iemesliem neatgriezeniskam redzes zudumam vecumdienās. Nav pierādītu metožu, kā šo procesu novērst, – pastāv dzīvesstila, uztura un uztura bagātinātāju rekomendācijas, bet tas arī viss. Lai novērtētu ilgtermiņa zemu devu aspirīna lietošanas ietekmi uz VMD sastopamību un progresiju, tika veikts pētījums Austrālijā.

ASPREE–AMD (The Aspirin in Reducing Events in the Elderly–AMD) ir apakšpētījums lielākam daudzcentru, starptautiskam, nejaušinātam, divkārtnepārredzamam, ar placebo kontrolētam pētījumam ASPREE, kurā pētīta zemu devu aspirīna ietekme uz senioru izdzīvotības laiku bez invaliditātes. ASPREE–ADM ietvaros tika veikta tīklenes attēldiagnostika pētījumu sākot un trīs, un piecus gadus pēc nejaušināšanas. Dalībnieki no Austrālijas bija 70+ gadus veci, bez demences, bez neatkarību ierobežojošas fiziskas invaliditātes, bez zināmas kardiovaskulāras slimības vai hroniskas slimības, kas ierobežotu dzīvildzi piecu gadu periodā. Pētījuma dalībnieki saņēma aspirīnu (100 mg apvalkotu tableti dienā) vai placebo. Galvenais pētījuma mērījums bija VMD sastopamība un progresija no agrīnas/vidējas līdz vēlīnai VMD. Iznākumu aprēķināja pēc modificētās ITT analīzes.

Šajā apakšpētījumā iekļāva 4993 dalībniekus. Pētījuma noslēguma brīdī tīklenes attēldiagnostikas dati bija pieejami par 3208 dalībniekiem, no tiem VMD sastopamības un progresijas rādītāji aprēķināti 3171 dalībniekam (vidējais [IQR] vecums 73,5 [71,5–76,4] gadi); 51 % sievietes). Vidējais novērošanas laiks bija 3,1 gads. Kumulatīvā VMD sastopamība bija 195 no 1004 (19,5 %) aspirīna grupā un 187 no 979 (19,1 %) placebo grupā (relatīvais risks [RR] 1,02; 95 % TI 0,85–1,22; p = 0,86). Kumulatīvā slimības progresija tika novērota 14 no 615 dalībniekiem (2,3 %) aspirīna grupā un 18 no 573 (3,1 %) placebo grupā (RR 0,72; 95 % TI 0,36–1,44; p = 0,36).

Šajā pētījumā, lietojot aspirīnu zemā devā trīs gadus, netika novērotas atšķirības VMD sastopamības rādītājos. Pierādījumu līmenis attiecībā uz VMD progresiju ir vājāks, ņemot vērā nelielo skaitu ar slimības progresijas gadījumiem. Šā pētījuma autori neatbalsta nepieciešamību lietot aspirīnu zemās devās, lai novērstu VMD attīstību vai progresiju.

Avots: Robman LD, Wolfe R, Woods RL, et al. Effect of Low-Dose Aspirin on the Course of Age-Related Macular Degeneration: A Secondary Analysis of the ASPREE Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. Published online May 23, 2024. doi:10.1001/jamaophthalmol.2024.1584