PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai lietderīgi pārtraukt augstas efektivitātes terapiju neaktīvas multiplās sklerozes pacientiem 50+?

Doctus
Vai lietderīgi pārtraukt augstas efektivitātes terapiju neaktīvas multiplās sklerozes pacientiem 50+?
Pixabay.com
Nesen veiktā nejaušināti kontrolētā klīnskajā pētījumā secināts, ka vidējas efektivitātes terapijas pārtraukšana varētu būt saprātīga taktika vecāka gadagājuma neaktīvas multiplās sklerozes (MS) pacientiem. Šobrīd iztrūkst dati par taktiku augstas efektivitātes terapijas gadījumā. Jaunākiem pacientiem natalizumaba vai fingolimoda pārtraukšana saistīta ar slimības aktivitātes atjaunošanos.

Lai noteiktu, vai augstas efektivitātes terapijas pārtraukšana 50+ MS pacientu grupā ar neaktīvu MS ir saistīta ar relapsa risku salīdzinājumā ar terapijas turpināšanu, veikts novērojumu kohortas pētījums Francijā. No 84 704 pacientiem vietējā datu bāzē tikai izvilkta informācija par 1857 MS pacientiem no 50 gadu vecuma ar recidivējoši remitējošu gaitu, kuri saņēmuši augstas efektivitātes terapiju un nav fiksēts slimības recidīvs vai noteikta slimības aktivitāte MR izmeklējumā vismaz 2 gadus. Vidējais novērošanas periods bija 5,1 (2,9) gadi. Ekspozīcija: natalizumabs, fingolimods, rituksimabs, okrelizumabs. Galvenais pētījuma iznākums: laiks līdz pirmajam slimības recidīvam.

No 1620 pacientiem 72,5 % bija sievietes, vidējais vecums 54,7 (4,8) gadi. Starp 1452 augstas efektivitātes terapijas turpināšanas grupā un 168 terapijas pārtraukšanas grupā, 154 pacienti no katras grupas tika salāgoti pārī, ņemot vērā vecumu, vidējo ilgumu kopš pēdējās iekaisīgās aktivitātes un vidējo novērošanas periodu. Laiks līdz pirmajam recidīvam bija ievērojami zemāks terapijas pārtraukšanas grupā salīdzinājumā ar terapijas turpināšanas grupu (draudu attiecība 4,1; 95 % TI 2,0–8,5; p < 0,001). Tomēr atšķirības novēroja starp pētāmajiem medikamentiem, attiecīgi draudu attiecība 7,2 (95 % TI 2,1–24,5; p = 0,001) natalizumabam, 4,5 (95 % TI 1,3–15,5; p = 0,02) fingolimodam un 1,1 (95 % TI 0,3–4,8; p = 0,85) anti–CD20 terapijai.

Pētnieki secina, ka līdzīgi kā jaunākiem pacientiem, arī 50 + vecuma kategorijai ar neaktīvu MS recidīva risks ievērojami paaugstinās pēc augsti efektīvas terapijas (natalizumaba un fingolimoda) pārtraukšanas. Netika novērots būtisks riska paaugstinājums, ja pārtrauc terapiju, kas nomāc B šūnu aktivitāti (anti–CD20 terapija).

Avots: Jouvenot G, Courbon G, Lefort M, et al. High-Efficacy Therapy Discontinuation vs Continuation in Patients 50 Years and Older With Nonactive MS. JAMA Neurol. Published online March 25, 2024. doi:10.1001/jamaneurol.2024.0395