PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai profilaktiska antibiotiku pievienošana terapijā smagas gaitas alkohola inducēta hepatīta gadījumā ir lietderīga?

Doctus
Vai profilaktiska antibiotiku pievienošana terapijā smagas gaitas alkohola inducēta hepatīta gadījumā ir lietderīga?
Pixabay.com
Līdz šim nav pētīts, vai profilaktiska antibakteriālā terapija pacientiem, kas hospitalizēti smagas gaitas alkohola inducēta hepatīta gadījumā ir lietderīga. Daudzcentru nejaušināta, divkārtnepārredzama klīniskā pētījuma rezultāti liek apšaubīt amoksicilīna/klavulānskābes lietderību šai pacientu grupai.

Pētījumā tika analīzēts, vai amoksicilīna/klavulānskābes kombinācija salīdzinājumā ar placebo ir efektīvāka mirstības novēršanā hospitalizētiem pacientiem ar akūtu, smagas gaitas alkohola ģenēzes hepatītu (Maddrey funkcijas rādītājs ≥ 32 un MELD rādītājs ≥ 21). Pētījums norisinājās 25 medicīnas centros Francijā un Beļģijā. Visus pētījumā iekļautos pacientus novēroja 180 dienas. Pacienti pēc nejaušības principa (1:1) tika iekļauti grupā, kur saņēma prednizolonu kombinācijā ar amoksicilīnu/klavulānskābi (n = 145) vai prednizolonu kombinācijā ar placebo (n = 147). Primārais pētījuma iznākums bija visu iemeslu mirstība 60 dienu laikā. Sekundārie iznākumi: visu iemeslu mirstība 90 un 180 dienās, infekcijas sastopamība, hepatorenālā sindroma sastopamība, to pacientu proporcija, kam MELD rādītājs nokrītas zem 17 sešdesmit dienu laikā, kā arī to pacientu proporcija, kam septiņu dienu laikā Lille rādītājs ir zem 0,45.

No visiem 292 pētījumā iekļautajiem pacientiem (vidējais vecums 52,8 [SD 9,2] gadi; 27,4 % sievietes), 284 pacientu (97 %) dati tika analizēti. Netika novērota būtiska atšķirība 60 dienu mirstības rādītājos starp dalībniekiem abās grupās (17,3 % antibiotiku grupā un 21,3 % placebo grupā, p = 0,33; starpgrupu atšķirība -4,7 % [95 % TI -14,0–4,7 %], riska attiecība 0,77 [95 % TI 0,45–1,31]). Infekciju rādītājs 60 dienu laikā bija ievērojami zemāks antibiotiku grupā (29,7 % pret 41,5 %; vidējā atšķirība -11,8 % [95 % TI -23,0–-0,7 %]; apakšriska attiecība 0,62 [95 % TI 0,41–0,91], p = 0,02). Netika novērota būtiska atšķirība pārējos sekundārajos pētījuma iznākumos. Visbiežāk sastopamie nevēlamie notikumi pētījuma laikā bija aknu mazspēja (25 antibiotiku un 20 placebo grupā), infekciju attīstība (23 antibiotiku un 46 placebo grupā), kā arī KZT izpausmes (15 antibiotiku un 21 placebo grupā).

Hospitalizētiem pacientiem ar akūtu, smagas gaitas alkohola ģenēzes hepatītu profilaktiska terapija ar amoksicilīnu/klavulānskābi neuzrādīja ieguvumu divu mēnešu izdzīvotības rādītājos salīdzinājumā ar prednizolona monoterapiju. Rezultāti neatbalsta antibiotiku profilaksi šai pacientu grupai izdzīvotības iespēju uzlabošanai.

Avots: Louvet A, Labreuche J, Dao T, et al. Effect of Prophylactic Antibiotics on Mortality in Severe Alcohol-Related Hepatitis: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023;329(18):1558–1566. doi:10.1001/jama.2023.4902