PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Veipošana rada sausās acs slimību, Meiboma dziedzeru zudumu un asaru plēves stabilitātes un kvalitātes izmaiņas

E. Vaska
Veipošana rada sausās acs slimību,  Meiboma dziedzeru zudumu un asaru plēves stabilitātes un kvalitātes izmaiņas
Freepik
Elektronisko cigarešu (e–cigarešu) un “veipu” lietošana pēdējos gados ir kļuvusi arvien populārāka, kā alternatīva degošām cigaretēm. Tiek lēsts, ka 2020. gadā e–cigaretes lietoja aptuveni 68 miljoni cilvēku visā pasaulē. Nikotīns un citas ķīmiskās vielas e–cigaretēs var ietekmēt dažādus acs komponentus, kā arī izraisīt nistagmu un vazokonstriktīvu ietekmi uz acs asins cirkulāciju.

E–cigaretes un veipošanas izstrādājumi bieži ir dažāda dizaina un parasti satur akumulatoru, sildītāju un e–šķidrumu. Daži e–cigarešu lietotāji var pat apsvērt iespēju modificēt savas e–cigaretes, izmantojot dažādus mehānismus, taču pārveidojot šos produktus, lietotāji var tikt pakļauti neparedzētiem riskiem.

Pētījuma norise

Pētnieki veica esošās literatūras sistemātisku apskati par e–cigarešu akūtām un hroniskām sekām uz acs virsmu, izmantojot atslēgvārdu meklēšanu Embase, Medline un Web of Science datubāzēs. Tika iekļauti raksti no jebkura publicēšanas datuma un tikai recenzētas publikācijas.

Pētījumā tika iekļauti jebkura vecuma iedzīvotāji, jebkuras ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai dzimuma identitātes cilvēki. Dalībniekiem bija jābūt zināmā mērā pakļautiem e–cigaretēm vai veipošanas produktiem.

Rezultāti

Pētnieki literatūras analīzē iekļāva 18 pētījumus. Kā neparedzama ietekme uz acs veselību tika apkopoti dati par radzenes nobrāzumu, acs saskarsmi ar sārmainu šķidrumu, augšējā plakstiņa plēstām brūcēm, konjunktīvas plīsumu, traumatisku midriāzi, priekšējo uveītu un kataraktu.

Paredzamai īstermiņa (akūtai) ietekmei, izvērtējot asaru plēves stabilitāti pirms un pēc iedarbības, īstermiņā nebija novērojamas statistiski nozīmīgas izmaiņas (neinvazīvā asaru plēvītes plīšanas laika pieaugums par 1,4 s pēc e–cigarešu lietošanas (p = 0,089)). Radzenes epitēlija vidējais biezums palielinājās visās piecās zonās (centrālajā, augšējā, apakšējā, deguna un deniņu); p > 0,05.

Ilgtermiņa (hroniskā) ietekme

Novērotas asaru plēves kvalitātes un stabilitātes izmaiņas. Asaru plēvītes plīšanas laiks e–cigarešu lietotājiem bija ievērojami zemāks, respektīvi, 6,96 ± 2,31 s, salīdzinot ar 9,84 ± 2,13 s kontroles grupā. Asaru produkcija e–cigarešu grupā bija ievērojami augstāka – vidēji 14,5 mm, salīdzinot ar vidējo 8,0 mm kontroles grupā (p = 0,001). Šis asaru ražošanas pieaugums var būt potenciāls homeostatisks pasākums, reaģējot uz zemāku asaru plēves integritāti. E–cigarešu grupai tika novērots mērens vai smaga sausās acs slimība, salīdzinot ar kontroles grupas dalībniekiem. Acs virsmas slimības indekss (OSDI)  bija ievērojami augstāks e–cigarešu grupā, salīdzinot ar kontroles grupu (p < 0,001). Tika pierādīts, ka sausās acs simptomi ievērojami pieaug saistībā ar e–cigarešu sprieguma pieaugumu – izmantojot e–cigaretes ar lielāku spriegumu ir lielāka iespēja saslimt ar smagākas pakāpes sausās acs slimību.

Ietekmi uz Meiboma dziedzeriem novēroja vidēji 4,9 gadus, dalībniekiem e–cigarešu grupā bija nozīmīgs (p = 0,002) augšējā plakstiņa Meiboma dziedzera zudums vidēji 23,08 ± 6,55 % un ievērojams (p < 0,001) apakšējā plakstiņa Meiboma dziedzera zudums vidēji 27,83 ± 5,98 % apmērā salīdzinot ar kontroles grupām, kuru vidējais zudums bija attiecīgi 17,60 ± 4,94 % un 18,44 ± 5,91 %. Turklāt e–cigarešu lietotājiem, salīdzinot ar kontroles grupu, biežāk Meiboma dziedzeri bija neregulāri izvietoti un mazāk hiperreflektīvi.

Avots: Bandara NA, Burgos-Blasco B, et al. The impact of Vaping on the Ocular Surface: a Systematic Review of the Literature. JCM. Published: April 29, 2024. https://doi.org/10.3390/jcm13092619