PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Visu un specifisku iemeslu mirstība pacientiem ar obsesīvi kompulsīviem traucējumiem: kohortas pētījums

Doctus
Visu un specifisku iemeslu mirstība pacientiem ar obsesīvi kompulsīviem traucējumiem: kohortas pētījums
Pixabay.com
Obsesīvi kompulsīvi traucējumi ir hroniska psihiatriska slimība, kas skar apmēram 2 % pasaules populācijas. Smagākos slimības gadījumos pacientiem pastāv grūtības uzturēt veselīgu dzīvesveidu, higiēnas normas, ir alkohola un citu vielu atkarības riski. Šobrīd pieejamie mirstības rādītāji šai pacientu grupai ir ierobežotā daudzumā. Zviedrijā tika veikts kohortas pētījums, kurā noteikts visi un specifiskie mirstības rādītāji pacientiem ar obsesīvi kompulsīviem traucējumiem salīdzinājumā ar vispārējo populāciju un šo pacientu brāļiem un māsām.

Šajā pētījumā iekļāva 61 378 personu ar obsesīvi kompulsīviem traucējumiem (OKT) un 613 780 kontroles grupas dalībniekiem (pielāgojot pētījuma grupu 1:10 pēc dzimuma, dzimšanas gada, apmešanās vietas). Brāļu/māsu kohortas pētījuma daļā bija 34 085 pacienti ar obsesīvi kompulsīviem traucējumiem un 47 874 brāļi/māsas bez slimības. Kohortas novēroja vidēji 8,1 gadu; pētījums sākts 1973.gada janvārī, noslēgts 2020.gada decembrī. Galvenais pētījuma iznākums: visu iemeslu mirstība un iemeslu specifiska mirstība.

Pētījuma periodā fiksēti 4787 nāves gadījumi OKT grupā un 30 619 kontroles grupā (mirstības rādītājs attiecīgi 8,1 un 5,1 uz 1000 persongadiem). Pēc mainīgo pielāgošanas (vecums, dzimums, dzīvesvieta, migranta statuss, izglītības līmenis, ģimenes stāvoklis, ienākumi ģimenē) tika secināts, ka pacientiem ar OKT ir paaugstināts visu iemeslu mirstības risks (draudu attiecība 1,82; 95 % TI 1,76–1,89), tāpat kā mirstības risks no dabiskiem cēloņiem (1,31; 1,27–1,37) un nedabiskiem cēloņiem (3,30; 3,05–3,57). OKT kohortā no dabiskiem nāves cēloņiem biežāk sastopamie riski novērojami saistībā ar endokrīnām, uztures, metabolisko slimību, psihiskās veselības, neiroloģisko, asinsrites, elpceļu, gremošanas trakta slimībām. Starp nedabisku cēloņu nāves iemesliem OKT kohortā paaugstināts risks nomirt aprēķināts pašnāvību un negadījumu ziņā. Rezultāti saglabājās nemainīgi pēc psihiatrisko blakusslimību un ģimenes anamnēzes pielāgošanas.

Avots: Fernández de la Cruz L, Isomura K, Lichtenstein P, Larsson H, Kuja-Halkola R, Chang Z et al. All cause and cause specific mortality in obsessive-compulsive disorder: nationwide matched cohort and sibling cohort study BMJ 2024; 384 :e077564 doi:10.1136/bmj-2023-077564