Regulāra pirts apmeklēšana un samazināts demences un Alcheimera slimības risks

Doctus . | 2016. gada 30. decembris

Līdz šim nebija veikti pētījumi par regulāriem pirts apmeklējumiem un ar atmiņu saistītu slimību riskiem. Tādēļ šī pētījuma mērķis bija novērtēt pirts apmeklējuma biežumu saistībā ar demences un Alcheimera slimības attīstības risku. 

Šis bija perspektīvs populācijā balstīts pētījums. Pētījums tika veikts Somijā un pētījuma laikā tika apsekoti 2315 veseli vīrieši vecumā no 42 līdz 60 gadiem. Pirmā novērtēšana tika veikta 1984. – 1989.gadā, kad tika noskaidroti pirtī iešanas paradumi. Pētījumā izmantojot Koks (Cox) regresijas modeli tika aprēķināta demences un Alcheimera slimības draudu attiecība (HR) atkarībā no pirts apmeklējuma biežuma.  

Mediānais novērošana slaiks bija 20,7 gadi, kopumā šajā periodā tika konstatēti 204 demences un 123 Alcheimera slimības gadījumi. Rezultāti tika samēroti pēc vecuma, alkohola lietošanas, ķermeņa masas indeksa, sistoliskā asinsspiediena, smēķēšanas statusa, 2.tipa cukura diabēta, miokarda infarkta anamnēzē, pulsa miera stāvoklī un zema blīvuma holesterīna serumā. Salīdzinot pētījuma dalībniekus, kuri apmeklēja pirti vienu reizi nedēļā, ar tiem, kuri apmeklēja pirti 2 – 3 reizes nedēļā, demences HR = 0,78 (95 % TI [0,57 – 1,06]) un demences HR = 0,34 (95% TI [0,16 – 0,71]) tiem, kuri saunu apmeklēja 4 – 7 reizes nedēļā. Attiecīgi Alcheimera slimībai tie ir 0,80 (95 % TI [0,53 – 1,2]) un 0,35 (95% TI [0,14 – 0,90]).

Pētnieki secināja, ka vīriešu populācijā vidēji bieži un bieži pirts apmeklējumi ir saistīti ar zemāku Alcheimera slimības un demences attīstības risku. Nākotnes pētījumos būtu jānoskaidro mehānismi, kā pirts apmeklējums ietekmē ar atmiņu saistīto slimību attīstību.  

 

AVOTS: Age Ageing. Published online December 7, 2016.

Uz augšu ↑